ToR-utredningen och sjukvårdsförsäkring:

Svenskföreningarnas remissyttrande kritiskt

Den offentliga utredningen om trygghetssystemen och internationella rörlighet, den s.k. ToR-utredningen, presenterade sitt arbete i ett betänkande i början av 2017 (“Svensk social trygghet i en globaliserad värld”, SOU 2017:5). Utredningen framförde ett fåtal förslag, där inget rör frågan om sjukvårdsförsäkring för svenskar som bor utanför EU/EES. En besvikelse för den arbetsgrupp, från olika svenskföreningar i Thailand, som jobbat med frågan. Och förmodligen för de flesta svenskar som tillbringar längre tid i Thailand.

De svenskföreningar i Thailand som arbetat med frågan har av Socialdepartementet utsetts att bli officiell remissinstans. Remissyttrandet har nu skickats in av den s.k. Samorganisationen för svenskföreningar i Thailand för Ja till sjukvårdsförsäkring.

I yttrandet är vi kritiska till att utredningen inte behandlat situationen för svenskar utanför EU/EES, i första hand när det gäller sjukvårdsförsäkring för de som betalar skatt till Sverige och bor utanför EU/EES. Du kan ladda ner vårt remissyttrande här, liksom bilaga 1 och bilaga 2.

En djupare bakgrundsinformation om frågan kan du ladda hem här!

En undersökning visar att 66 % av långtidsboende pensionärer i Thailand saknar sjukvårdsförsäkring! Det beror sannolikt dels på att det är mycket dyrt att teckna försäkring när man är över 70, om det ens går, dels att man inte får teckna en försäkring för åkommor som man redan har. Att behöva köpa en dyr privat sjukvårdsförsäkring upplevs av många som orättvist. Ett stort antal svenskar som vistas utanför EU/EES-området betalar skatt till Sverige men får i stort sett inget för skatten.

Svenskföreningarna i Udon och Hua Hin träffar här representanter för Svenskar i Världen för att diskutera sjukvårdsförsäkringsfrågan. Fr.v. Kjell Nyström, Lars Olof Fagerström, Jonas Looström, Lars Palmquist och Karin Ehnbom-Palmquist. Den sistnämnda är generalsekreterare för Svenskar i Världen.

Vi vet också att vård i Thailand innebär en rad fördelar för Sverige, t.ex.:

  • Ett varmare klimat bidrar till bättre hälsa och därmed lägre sjukvårdskostnader
  • Vård i ett billigare land minskar vårdkostnaderna
  • Vård i annat land minskar belastningen på de svenska vårdköerna

De föreningar som nu är engagerade i frågan är, förutom Svenskföreningen i Hua Hin, även Svenskar på Phuket, Svenskar i Udon och Scandinavian Society Siam. Du finner en presentation av svenskföreningarnas arbete med sjukvårdsförsäkringsfrågan här.

Stöd gärna arbetet genom att delta i namninsamlingen nedan! Drygt 2000 personer har till dags dato skrivit på.

 Namninsamling:

Ja till sjukvårdsförsäkring i Thailand!

Vi är ett flertal föreningar för svenskar boende i Thailand och gemensamt för medlemmarna är att de bor stora delar eller hela året i Thailand. Föreningarna försöker på olika sätt övertyga svenska myndigheter om att sjukvården för svenskar som bor i Thailand ska betalas genom det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, eftersom vi alla betalar skatt (Sink-skatt eller normal skatt) i Sverige. Idag betalas bara sjukvården från Sverige om man bor i ett EU-land eller i ett av de fåtal konventionsländerna.

Dessutom drabbas Thailands sjukvårdssystem av ökade kostnader, då många oförsäkrade svenskar inte har medel att till fullo betala den vård som erhållits. Mer information finns i artikeln http://scandasia.com/uninsured-foreigners-burdens-thai-public-hospitals/

En statlig utredning, “Svensk social trygghet i en internationell värld” fick utökade direktiv efter att vi under 2015 lämnat information om situationen för svenskar i Thailand, på begäran i december 2014 av ministern för äldre, Åsa Regnér (dir. 2014:109), S 2014:17. Denna utredning arbetade t.o.m. den 31 januari 2017. Utredningens betänkande har nu lämnats till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. Eftersom vår fråga ryms inom utredningens uppdrag, planeras ett remissvar till socialdepartementet. Dock behövs ytterligare tryck i denna fråga, varför namninsamlingen nedan är mycket viktig.

Se även ”Projekt Sjukvård på Phuket” på hemsidan för Skandinaver på Phuket, för mer information.

Namninsamlingen
Vi vill hemskt gärna att ni stödjer oss genom denna namninsamling. Även om ni idag inte bor i Thailand, men kanske har en önskan att flytta hit senare i livet, så kan ert stöd innebära att sjukvården kommer att betalas utan dyra privata försäkringar, som ofta har stora begränsningar. Namninsamlingen finner du via denna länk: http://www.skrivunder.com/ja_till_sjukvardsforsakring_i_thailand  

Om ni bor i Thailand (även andra är välkomna i gruppen) vill vi gärna att ni går med i Facebook-gruppen  Ja till sjukvårdsförsäkring i Thailand och besvarar de frågor som finns där. Vi behöver statistik på vilka villkor olika personer lever under, i Thailand.

Tack på förhand!

Föreningarna
Svenskar i Udon Thani, Kjell Nyström, kjell.nystrom@gmail.com
Svenskar i Hua Hin (http://www.sfhh.se/), Lars Olof Fagerström, larsolof50@gmail.com
Skandinaver på Phuket (http://www.skandphuk.dinstudio.se/, är numera representerat av SVIV i frågan och ersatt i SAMS av Svenskar på Phuket), Bo Jonsson, bojon75@gmail.com