Styrelse

Svenskföreningens styrelse består av Lars Håkansson, ordförande,
Kjell Åhlen, Therese Solgren, Stefan Trygg och Anna-Lena Öberg.

Styrelse för Svenskföreningen i Hua Hin:

 

Lars Håkansson, ordförande lasse@sfhh.se
Kjell Åhlin kjell@sfhh.se
Therese Solgren therese@sfhh.se
Stefan Trygg stefan@sfhh.se
Annalena Öberg annalena@sfhh.se
Valberedningen:
Leif Persson leif.persson@hotmail.se
Mats Lavemark mats.lavemark@gmail.com
Revisor:
C-G Ericsson cg.ericsson54@gmail.com
Mats Lavemark, suppleant mats.lavemark@gmail.com