Sjukvård


Sjukvårdsförsäkringar finns under Försäkringar

Hjärt-lung-räddning, stroke

Information om faror i Thailand,

Hjärt-lungräddning (film)

Stroke (broschyr)!

Info om maneter och andra faror

I Thailand finns ett par typer av maneter som är livsfarliga. De finns både i Andamansjön och i Siambukten.

Här finns information om maneter och andra farori Thailand – ormar, hundbett, trafiken m.m.

Denguefeber oroar många utlänningar i Thailand. Här får du information om denguefeber.

Här nedan finns information från Svenska ambassaden om maneterna (jellyfish) och om hur man behandlar skadade.

Konsulatbrev om maneter


First aid, jellyfish (engelska)

Klicka på länken nedan för att hämta informationen till din dator (doc-fil) Click on the link below to download the information to your computer (doc-file). Kortfattad information finns längst ner på denna sida.

Box Jellyfish information (English)


การปฐมพยาบาล แมงกะพรุน (ภาษาไทย)

Klicka på länken nedan för att hämta informationen till din dator (doc-fil) Click on the link below to download the information to your computer (doc-file)

Box Jellyfish information (ภาษาไทย)


Grundregel: Ta med er vinäger till badstranden

Vinäger dödar maneternas tentakler som fastnat på kroppen och dämpar giftöverföringen.


Box Jellyfish

Ett begränsat antal exemplar av den giftiga maneten Box Jellyfish har påträffats utmed den thailändska kusten. Enligt forskningsinstitutet ”Marine and Coastal Resources Research Centre” i Thailand har maneten förekommit både vid västkusten (vid bl.a. Phuket, Krabi, Koh Lanta) och vid östkusten (vid Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao) samt även i regionen Hua Hin/Cha-am.

Ytterligare information om Box Jellyfish finns bl.a. vid forskningsinstitutet “Tropical Australian Stinger Research Unit” vid James Cook University i Queensland, Australien. Institutet beskriver även de viktigaste åtgärderna (Första hjälpen) efter en kontakt med Box Jellyfish, bl.a. rådet att behandla det angripna området på huden med rikliga mängder vinäger under minst 30-60 sekunder. Lyft sedan bort (skrapa inte) tentaklerna med en pinne eller en behandskad hand.

Läs mer här: https://www.thethailandlife.com/box-jellyfish-thailand 

En film med en Box Jellyfish hittar du på Youtube.

How to Treat a Sting

  1. Get sting victim out of the water
  2. Wash affected area with vinegar consistently for 30-60 seconds, which will work to suppress venom release
  3. Gently lift off any remaining tentacles with a stick or a gloved hand
  4. Immerse affected area in hot (45C or 105F) water – a hot shower will also work to preserve the greatest amount of red blood cells
  5. Immobilize/splint the stung area and keep it at heart level [gravity-neutral] if possible.
  6. Get emergency attention.

Note: sting victims should not drink alcohol, take medicine or eat any food. Seek medical treatment as quickly as possible or apply anti-venom if available. In instances of severe stinging, CPR might be needed as the swimmer might go into anaphylactic shock.

 

Boende i Thailand - sjuk i Sverige?

Boende i Thailand – sjuk i Sverige?
Det påstås ibland att en svensk som är bosatt utomlands inte har rätt till subventionerad vård i Sverige. Detta är ett missförstånd.

denna broschyr från Sveriges Kommuner och Landsting kan du, som svensk medborgare boende i ett land utanför EU/EES, se de regler som gäller om du söker vård i Sverige.

För akut sjuk- och tandvård betalar du samma vårdavgift som en person som är bosatt i landstinget.

Planerad sjukvård subventioneras bara i det gamla hemlandstinget. För öppen vård betalar du 6 x högsta slutenvårdsavgiften (f.n. 100 kr). För sluten vård betalar du 10 x högsta slutenvårdsavgiften.

Vårdlandstinget betalar för resten av vårdkostnaden.

Akutvård i Sverige - vad gäller

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har gett ut en broschyr med regler för akut och planerad sjukvård och tandvård för bl.a. svenskar som bor utanför EU- och EES-områdena. Där anges tydligt att du som är bosatt utanför EU/EES – förstås inkl. Thailandsboende svenskar – har rätt att få akut sjukvård till samma kostnad som om du är bosatt i Sverige.

 

Information om läkemedel

Information om läkemedel som är bra att ha i Thailand
(på norska). Från Thailands Tidende – www.thailandstidene.com