I mars 2019 gjorde Jan Stoltz och Anci Länta en resa till Myanmar. Deras reserapport finns att läsa här.

Läs rapporten