På väg mot bättre och billigare sjukförsäkring
 
Det är väl känt att sjukvårdsförsäkringar i Thailand är dyra. Ju äldre vi blir, ju dyrare blir det. Svenskföreningen i Hua Hin arbetar inom Samorganisationen för Svenskföreningar i Thailand, SAMS, för att  hitta olika lösningar på frågan om sjukvårdsförsäkring för långtidare i Thailand.
 
SAMS jobbar nu tillsammans med Bangkok Insurance Brokers Co. Ltd (BIB) för att initiera den största gruppsjukvårdsförsäkringen för utlänningar i Thailand. Tanken är alltså att skapa ett stort försäkringskollektiv som kan förhandla fram en prisvärd försäkring för alla oavsett ålder, med täckning för både olyckfall och sjukdom. Det finns ett antal begränsningar, som återfinns på BIBs hemsida. Försäkringen gäller enbart statliga sjukhus, vilket gör att premien blir låg. I dagsläget uppskattas den att bli från drygt 2.000 baht/månad.
 
Huvudpunkterna i förslaget återfinns i dokumentet Proposal of new Thai health insurance, svenska.
 
Om du är intresserad av denna försäkring och med stor sannolikhet vill teckna försäkringen om den finns tillgänglig, registrera då ditt namn på:
http://www.insurance-in-thailand.com/affordable-health-insurance-for-anyone-in-thailand/ 
Eventuella frågor kan skickas till kjell.nystrom@gmail.com 
 
NYTT! Hua Hin Today och Phuket News har skrivit om försäkringsarbetet och dess bakgrund. Läs artikeln i Hua Hin Today och Phuket News artikel!
 
Var vänlig informera alla dina vänner, Facebook-/Forum-vänner och grupper!
Vi bygger ett stort försäkringskollektiv tillsammans!