Medlemsmötet den 29/3 lockade 105 medlemmar, ovanligt många för att  vara så sent på säsongen!  Tyvärr var vår honorärkonsul i Hua Hin, Khun Victor, tvungen att prioritera ett tvådagars möte med ägaren till Dusit Thani. Vi hoppas att han i stället kan delta vid höstens första möte, 25 oktober! Innan dess kommer vi att informera om konsulatets tjänster här på webbplatsen.

Huvudpunkt på programmet var Andre Vromans från AA Insurance Brokers. Han hade nya och spännande försäkringar att informera om. Bland annat en intressant sjukförsäkring för pensionärer som kan tecknas månadsvis.

Vidare informerade Stefan Jerling och Margareta Olsson från styrelsen om hur man ordnar pensionärsvisum, antingen vid ambassaden eller konsulatet i Sverige eller vid immigrationskontoret i Hua Hin. Informationen ska kompletteras och kommer att återfinnas under länken Visuminformation i vänstra spalten.                

Kompletterande reseförsäkring

Försäkringen är en sekundär försäkring som förutsätter att det finns en primär, ursprunglig försäkring i hemlandet. Den tar vid där den ursprungliga reseförsäkringen upphör, d.v.s. efter 30, 45 eller 90 dagar.

Försäkringen måste tecknas innan man reser från Sverige. Anledningen är att man inte ska kunna vänta tills man blir sjuk i det land man besöker. Denna typ av försäkring fungerar inte för den som är utflyttad ur Sverige och inte längre mantalsskriven där. Då blir det andra typer av försäkringar som är aktuella.

Försäkringen täcker både bagage och sjuk- och olycksfall under den tid man är borta. Den täcker INTE redan befintliga sjukdomar. Det innebär att den som haft en hjärtinfarkt tidigare, och drabbas igen under vistelsen här, får ingen ersättning. Andre menar att det inte finns något försäkringsbolag som är berett att betala för sådana fall.                    

Försäkringen finns i en version med en övre åldersgräns på 75 år och en annan på 85 år. Den förra kan tecknas för högst 12 månader per gång och den senare för högst 180 dagar. Villkoren är ungefär desamma, men ersättningsbeloppen något lägre i den högre åldersgruppen.      

Försäkringen täcker
Sjukvårdskostnader
Sjukhusvård – faktiska kostnader ersätts. Likaså kostnader för rehabilitering, labprov, mediciner. Akut tandvård och tandvård i samband med olycka. Maximalt ersättningsbelopp per person och år för sjukvårdskostnader är € 150.000.

Assistans
– Hjälp vid sjuktransport hem – faktisk kostnad
– Familjemedlems närvaro vid sjukhusvistelse mer än 6 dagar inkl. returbiljett.
– Akut hemresa vid nära anhörigs bortgång
– Rekvirering av nödvändig medicin som inte finns på plats
– Hemtransport av kroppen vid dödsfall.

Ovanstående ersätts med faktiska kostnader.
Dessutom ersätts:

Utredningsavgifter                  € 3.000                 
Kontanter vid stöld                  € 700                 
Juridiskt stöd                  € 3.000                 
Borgensförbindelse (rättsfall)                  € 7.000                 
   
Personligt ansvar – vållande till skada                   
Kroppsskada                  € 4.575.000                 
Skada på egendom                  € 76.000                 
Skada på egendom under förvar eller vård                  € 11.500                 
Självrisk                  € 80                 
   
Personlig olyckshändelse, dödsfall via olyckshändelse och handikappersättning                   
Dödsfall                  € 8.000                 
Total bestående funktionsnedsättning                  € 30.000                 
   
Bagageförsäkring                   
Under ut- och hemresa                  € 1.150                 

Försäkringen tecknas månadsvis för den tid man behöver den. Kostnad ca € 39 per månad.             

Alla ovanstående uppgifter gäller försäkringen med övre åldersgräns 75 år.