Medlemsmötet 23 januari 2018:

Årets ambassadmöte

Varje verksamhetsår sedan Svenskföreningen bildades 2008 har Sveriges ambassad gästat föreningen. Pär Kågeby, numera vicekonsul, har varit stamgäst, ibland kompletterad av andra, främst ambassadören, någon gång även vår konsul i Hua Hin, Khun Victor Sukseree. Vid medlemsmötet den 23 januari deltog, som vanligt, Pär och också Anna-Karin Norling vid sektionen för regionalt utvecklingssamarbete (“SIDA-kontoret”).

Föreningens ordförande C-G Ericsson inledde ambassadmötet med att berätta om föreningens kommande aktiviteter. Läs om de kommande aktiviteterna längre ner på denna sida.

 

Pär och Anna-Karin delade på mötestiden före och efter middagen vid mötet på Grand Hotel. Pär påminde om att ambassadör Staffan Herrström löpande skriver informativa månadsbrev. Du hittar februari månads brev här.

Sveriges ambassad i Thailand har den största konsulära verksamheten av alla Sveriges ambassader, omkring 900 konsulära fall per år. Även Laos och Myanmar ingår i ambassadens ansvarsområde. Fr.o.m. 1 februari ingår även Taiwan i verksamhetsområdet.

Pär Kågeby noterade att cirka 370.000 svenskar besöker Thailand varje år. Ambassaden har en lista där svenskar kan lista sig, för att kunna nås vid ett eventuellt krisläge. I skrivande stund finns bara 305 (!) svenskar på listan…

Svensklistan
Ambassaden uppmanar alla svenskar som vistas utomlands att anmäla sig till den s.k. svensklistan. Uppgifterna används av UD/ambassaden för att snabbt kunna kontakta dig om det blir nödvändigt, i en större krissituation i landet. Uppgifterna sparas enbart under den period du själv anger och tas sedan automatiskt bort. Du kan avanmäla dig själv när du vill. Planerar du en längre vistelse än ett år, krävs en årlig förnyelse. Kom ihåg att meddela ändrade kontaktuppgifter.

Dödsfall, ingen försäkring
De konsulära fallen handlar om fall där det “inte riktigt gick som det var tänkt”. 70-80 svenskar grips varje år av polisen i Thailand. Det kan handla om over-stay eller att man inte har något pass, i vissa fall att man begått något grövre brott. Cirka 150 svenskar dör varje år i Thailand. De flesta av dessa personer har ingen försäkring. Thailändska staten bekostar en värdig begravning, vilket innebär att kroppen kremeras och sprids i vatten.

SIDA-verksamheten
Anna-Karin Norling berättade om de områden som den SIDA-anknutna verksamheten arbetar inom. Det handlar om mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet, miljö- och klimatfrågor. Vidare ges stöd inom områdena utbildning, hälsa, fattigdomsbekämpning, liksom akut och humanitärt stöd.