Information om Jellyfish-maneter från Svenska konsulatet i Phuket

Informationen kommer från ett seminarium.

Föreläsare var en far till ett drabbat barn, Andrew, samt forskare Dr. Lisa-ann Gershwin, Curator of Natural Science, som forskat kring maneter i ca 16 år. Medverkande var också Dr. Somchai, Phuket Marin Center. Föreläsningen handlade om box jellyfish samt en annan manet vid namn Irukandji. Bägge dessa två arter har visat sig i thailändska vatten, både på Andamankusten samt Siambukten, där, på bägge sidor, människor avlidit från att ha blivit stungna av dessa maneter. Dock är risken att bli stungen mindre än att t.ex. bli påkörd på gatan (jämförelse utav Dr. Lisa-ann själv) men viktigt är hur vi skall hantera detta problem om det uppstår.

Blir man stungen utav en box jellyfish, som kan ha upp till 60 tentakler, visar sig mycket röda märken som slingrar sig på kroppen från tentaklerna. Box jellyfish gillar att hålla sig längs botten. Därför kan man se att de flesta som blir drabbade har märken på nedre delen av kroppen. Tillsammans kan 1,2 meter tentakler som ”bränner” ett barn vara högst sannolikt dödande. 3-5 meter tentakler räknat för en vuxen person. Blir man stungen känner man en oerhörd smärta men man skall försöka hålla sig lugn och inte kämpa emot eller röra sig i vattnet då fler tentakler då fäster sig fast på huden. Väl uppe på land skall vinäger sköljas över kroppen. Då man blir stungen utsöndras bara 10% av venumet så därför är det mycket viktigt att vinäger används så snabbt som möjligt då tentaklerna/giftet fortsätter utsöndra gift ut i kroppen. Vinäger dödar/förhindrar tentakelcellerna att utsöndra venum och skall vara den bästa behandlingen som man funnit efter tester på över 80 olika behandlingar. Alkohol, vatten, sand, sötdricka såsom Fanta och Cola sprider venumet snabbare och skall därför inte användas. Dock vet man inte om thai box jellyfish är dödliga ännu men håller på att forska i detta. Venumet utsöndrar kalcium i hjärtat som gör att man till slut får hjärtstillestånd. CPR skall därför utövas tidigt för att förhindra att hjärtat stannar. Vanligaste dödsfallen har inträffat efter 4 minuter. Lever man efter 10 minuter finns stor chans för att överleva om man ser till patientstatistiken.

Blir man stungen av en Irukandji kan man däremot inte se några märken på kroppen och cirka 50 % känner ingen smärta vid tillfället då man blir stungen. I vissa fall kan man få lite rött utslag som får svett att utsöndras just vid utslaget. Efter 20-30 minuter känner man en oerhörd smärta i nedre delen av ryggen. Skall kännas som någon har slagit ryggen med ett basebollträ. Därefter kommer kräkningar som kan hålla på upp emot 10 timmar. Kroppen svettas otroligt mycket vilket leder till uttorkning snabbt. Man får också svårt att andas. En del patienter har uppgett att det känns som små djur kryper innanför skinnet. En del patienter får inte alla symptom men de flesta får dem. Dock är inte Irukandji livshotande på samma sätt som att bli stungen av box jellyfish. 25 % av patienterna behöver livräddning. Det är viktigt att inte klia då giftet sprids. Dr. Lisa-ann tror också att det säkert finns en del personer som blivit drabbade av Irukandji men dödsorsaken har varit drunkning eller hjärtstillestånd, då Irukandji ej ger några symptom på kroppen. Irukandji håller sig till skillnad från box jellyfish nära ytan. Vinäger skall användas även i detta avseendet för att döda manetcellerna.

Både box jellyfish samt Irukandji brukar hålla sig nära salps och sea lice stim.

Man skall nu undersöka om thailändska myndigheter skall kunna uppföra nät för att förhindra att dessa maneter tar sig in till stränder och badplatser. Näten är dyra och skall de importeras blir det en stor pengafråga. För att skydda sig mot maneter vid dykning o.s.v. skall man bära en lycra-dräkt som förhindrar att tentaklerna fäster sig på huden. Detta är den bästa hjälpen för att förhindra att bli stungen även på stranden. Det återstår att se om thailändska myndigheter kommer att ta detta problem på allvar.

Dokumenten som återfinns på sidan om farliga maneter i Thailand har utgetts av Ministry of Public Health i Thailand.

Med vänlig hälsning / Sincerely

Maria