Vi är ett flertal föreningar för svenskar som bor stora delar eller hela året i Thailand. Föreningarna försöker på olika sätt övertyga svenska myndigheter om att sjukvården för svenskar som bor i Thailand ska betalas genom det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, eftersom vi betalar skatt (Sink-skatt eller normal skatt) i Sverige.

Idag betalas bara sjukvården för utlandsboende från Sverige om man bor i ett EU-land. Vilket rimligen innebär att alla svenskar som bor utanför EU/EES bör få sjukvården betald från Sverige.

En undersökning visar att 66 % av långtidsboende pensionärer i Thailand saknar sjukvårdsförsäkring! Det beror dels på att det är mycket dyrt att teckna försäkring när man är över 70, om det ens går, dels att man inte får teckna en försäkring för åkommor som man redan har. Att behöva köpa en dyr privat sjukvårdsförsäkring upplevs av många som orättvist. Ett stort antal svenskar som vistas utanför EU/EES-området betalar skatt till Sverige men får i stort sett inget för skatten. Tidningen Expressen skrev i början av 2018 om effekterna av de dyra sjukvårdsförsäkringarna.

Förutom att svenskar drabbas, så drabbas även Thailands sjukvårdssystem av ökade kostnader, då många oförsäkrade svenskar inte har medel att till fullo betala den vård som erhållits. Mer information finns i artikeln http://scandasia.com/uninsured-foreigners-burdens-thai-public-hospitals/.

Se även ”Projekt Sjukvård på Phuket” på hemsidan för Skandinaver på Phuket, för mer information.

Namninsamling
Vi vill hemskt gärna att ni stödjer oss genom den namninsamling som nämns nedan. Även om ni idag inte bor i Thailand, men kanske har en önskan att flytta hit senare i livet, så kan ert stöd innebära att sjukvården kommer att betalas utan dyra privata försäkringar, som ofta har stora begränsningar. Namninsamlingen finner du via denna länk: http://www.skrivunder.com/ja_till_sjukvardsforsakring_i_thailand  

Om ni bor i Thailand (även andra är välkomna i gruppen) vill vi gärna att ni går med i Facebook-gruppen Ja till sjukvårdsförsäkring i Thailand och besvarar de frågor som finns där. Vi behöver statistik på vilka villkor olika personer lever under, i Thailand.

Tack på förhand!

Föreningarna
Samarbetet i detta projekt sker under namnet Samorganisationen för Svenskföreningar i Thailand (SAMS). Föreningarna är:
Svenskar i Udon Thani, Kjell Nyström, kjell.nystrom@gmail.com
Svenskar i Hua Hin (http://www.sfhh.se/), Lars Olof Fagerström, larsolof50@gmail.com
Skandinaver på Phuket (http://www.skandphuk.dinstudio.se/, är numera representerat av Svenskar i Världen i frågan och ersatt i SAMS av Svenskar på Phuket), Bo Jonsson, bojon75@gmail.com

Debatt i Expressen om sjukvårdsförsäkring

Expressen har publicerat en debattartikel från sjukvårdsförsäkringsgruppen om problemet med att svenska pensionärer i Thailand skattar men får inget för skatten.
Kravet är statlig sjukvårdsförsäkring även för de som bor utanför EU/EES-området.

Läs mer på Expressen debatt!

I ScandAsias aprilnummer, sidan 8, har sjukvårdsförsäkringsgruppen, SAMS, fått en debattartikel publicerad. Artikeln lyfter fram den stora orättvisan att svenska pensionärer som vistas längre tid utanför EU/EES, t.ex. i Thailand, inte får något för sin skatt. Vi är utestängda från de sjukvårdsförmåner som boende i Sverige och övriga EU har, trots att vi också betalar skatt till Sverige.

Läs debattartikeln i ScandAsia här! 

ToR-utredningen och sjukvårdsförsäkring:

Svenskföreningarnas remissyttrande kritiskt

Den offentliga utredningen om trygghetssystemen och internationella rörlighet, den s.k. ToR-utredningen, presenterade sitt arbete i ett betänkande i början av 2017 (“Svensk social trygghet i en globaliserad värld”, SOU 2017:5).

Utredningen framförde ett fåtal förslag, där inget rör frågan om sjukvårdsförsäkring för svenskar som bor utanför EU/EES. En besvikelse för den arbetsgrupp, från olika svenskföreningar i Thailand, som jobbat med frågan. Och förmodligen för de flesta svenskar som tillbringar längre tid i Thailand.

I yttrandet är vi kritiska till att utredningen inte behandlat situationen för svenskar utanför EU/EES, i första hand när det gäller sjukvårdsförsäkring för de som betalar skatt till Sverige och bor utanför EU/EES. Du kan ladda ner vårt remissyttrande här, liksom bilaga 1 och bilaga 2.

En djupare bakgrundsinformation om frågan kan du ladda hem här!

Läs mer om ToR-utredningen och sjukvårdsförsäkring här!