Kategorier

Nedanstående informationssidor är avsedda för Svenskföreningens medlemmar.
Är du inte medlem, så får du lösenordet när du blivit medlem. Anmäl ditt intresse att bli medlem till info@sfhh.se.

Visuminformation

Körkort

Testamente

Försäkringar

Juridik om hus och mark

Säkerhetsfrågor

Elsäkerhet

Erfarenhetsutbyten