Årsmöteshandlingar 2019

Årsmöteshandlingar 2019DagordningFörslag till verksamhetsplan år 2019Förslag till budget år 2019Verksamhetsberättelse år 2018Resultat- och balansräknng år 2018Revisionsberättelse 2018Styrelsens förslag till medlemsavgift säsongen...