Rapport från årsmötet

Rapport från årsmötet

Ordförande Lasse Håkansson Mötesordförande Calle Edblom och mötessekretarare Margareta Olsson Revisor Lasse Roos Årsmötet öppnades av Svenskföreningens ordförande Lasse Håkansson i sedvanlig ordning. Till mötesordförande valdes veteranen Calle Edblom och till...
Årsmötet 20190221

Årsmötet 20190221

Årsmötet 2019Det var dryga 50 deltagare på årsmötet. Som mötesordförande valdes förra ordförande C-G Ericsson och som mötesekreterare valdes Bengt Mellberg. C-G gick igenom punkterna på dagordningen i ett bra tempo.Lars Håkansson föredrog styrelsens förslag till...

Från årsmötet 2018

Nytt från årsmötet: Sänkt medlemsavgift Carl Edblom ledde som vanligt årsmötet, på ett både effektivt och trevligt sätt. Tre nya styrelsemedlemmar valdes in, samtidigt som tre lämnade styrelsen efter gott arbete. Invalda blev Bengt Mellberg, Lotta Robertsson och Sune...

Årsmötet 2018

Nytt från årsmötet:Sänkt medlemsavgiftCarl Edblom ledde som vanligt årsmötet, på ett både effektivt och trevligt sätt.Tre nya styrelsemedlemmar valdes in, samtidigt som tre lämnade styrelsen efter gott arbete. Invalda blev Bengt Mellberg, Lotta Robertsson och Sune...

Årsmötet 26 februari 2015

Svenskföreningens årsmöte: Utmaningarna för nya styrelsen 26 februari hölls Svenskföreningens årsmöte 2015. Den nyvalda styrelsen har en del utmaningar att ta tag i: Möta de förväntningar som medlemsenkäten visar på (se nedan) Få fler medlemmar att aktivera sig i...

Årsmötet 120126

Lyckat årsmöte! Cirka 130 medlemmar slöt upp till årsmötet och den efterföljande thaibuffén och dansen. Mötesordförande Carl Edblom skötte för tredje året mötesförhandlingarna, som vanligt på ett utmärkt sätt. Ordföranden Gert Andersson omvaldes för ett år. Margareta...