Bli medlem

För att bli icke betalande medlem i föreningen räcker det med att registrera dig med namn och e-post adress. Du hamnar då i vårt medlemsregister och får alla våra utskick. Alla personuppgifter lagras i enlighet med vår integritetspolicy.

Icke betalande medlem kan bli betalande medlem genom att ansöka om att bli betalande medlem på någon av föreningens aktiviteter. Styrelsen beslutar direkt vid aktiviteten eller vid nästa styrelsemöte om ansökan godtas. Innan beslut fattas om betalande medlemsskap beviljas betalas en engångsavgift vid aktiviteten som sedan, om ansökan beviljas, övergår till medlemsavgift och du får ett medlemskort.

Betalande medlemsskap berättigar dig till att delta på alla våra aktiviteter under innevarande säsong. En del aktiviteter är dock belagda med en avgift som inte ingår i medlemsavgiften. Det gäller framförallt mat och resor.

Du kan delta i aktiviteter utan att betala medlemsavgift, men betalar då för varje aktivitet en mötesavgift (för lunchen 100 baht, för övriga aktiviteter 200 baht).

Medlemsavgiften är 200 baht och gäller ett år från säsongsstart som kan variera något år från år. Se aktuellt kalendarium.

Om du vill avregistrera dig som medlem kan du göra det här också.

 

 

Registrera dig här

Avregistrera dig här

Visa exempel