Arkiv

SINK-skatten sänkt till 20 %!

Den s.k. SINK-skatten, särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, har fr.o.m. 1 januari 2014 sänkts till 20 procent, från 25 procent.

Roligt inte minst för Svenskföreningen, som redan vid första mötet, i november 2008, tog upp frågan och försökte via olika kanaler påverka skattesatsen.

Läs mer på Skatteverkets hemsida!