På väg mot bättre
 
och billigare 
 
sjukförsäkring!
 
Det är väl känt att sjukvårdsförsäkringar i Thailand är dyra. Ju äldre vi blir, ju dyrare blir det. Svenskföreningen i Hua Hin arbetar inom Samorganisationen för Svenskföreningar i Thailand, SAMS, för att  hitta olika lösningar på frågan om sjukvårdsförsäkring för långtidare i Thailand.
 
SAMS jobbar nu tillsammans med Bangkok Insurance Brokers Co. Ltd (BIB) för att initiera den största gruppsjukvårdsförsäkringen för utlänningar i Thailand. Tanken är alltså att skapa ett stort försäkringskollektiv som kan förhandla fram en prisvärd försäkring för alla oavsett ålder, med täckning för både olyckfall och sjukdom. Ingen sjukdom är undantagen, försäkringen täcker den försäkrades alla existerande sjukdomstillstånd. Försäkringen gäller enbart statliga sjukhus, vilket gör att premien blir låg. I dagsläget uppskattas den att bli från drygt 2.000 baht/månad.
 
Huvudpunkterna i förslaget återfinns i dokumentet Proposal of new Thai health insurance, svenska.
 
Om du är intresserad av denna försäkring och med stor sannolikhet vill teckna försäkringen om den finns tillgänglig, registrera då ditt namn på:
Eventuella frågor kan skickas till kjell.nystrom@gmail.com 
 
NYTT! Hua Hin Today och Phuket News har skrivit om försäkringsarbetet och dess bakgrund. Läs artikeln i Hua Hin Today och Phuket News artikel!
 
Var vänlig informera alla dina vänner, Facebook-/Forum-vänner och grupper!
Vi bygger ett stort försäkringskollektiv tillsammans!

Dags för levnadsintyg

Nu skickas de årliga levnadsintygen till dig som bor utomlands och får svensk pension. Levnadsintyg krävs för fortsatt pensionsutbetalning.

I år betalar Pensionsmyndigheten ut pension till 157 625 utlandsboende i 171 länder. För att få pensionen behöver du som bor utomlands intyga att du lever.

– Det enklaste är att lämna sitt levnadsintyg digitalt till Pensionsmyndigheten med hjälp av svensk e-legitimation eftersom man då slipper blanketten, säger Per Henriksson som är verksamhetsutvecklare på Pensionsmyndigheten.

Antalet utlandsboende med svensk pension har ökat med 5 655 personer jämfört med 2017. Störst ökning skedde i Finland jämfört med 2017. Finland, Tyskland och Norge toppar listan över länder med utlandspensionärer och tar emot drygt hälften av alla utbetalningar som går till utländsk adress.

Du som får intyget kan välja mellan att söka upp svensk ambassad eller konsulat, svenska kyrkan, utländsk socialförsäkringsinstitution, notarius publicus, utländsk polismyndighet eller utländsk registerförande befolkningsmyndighet för att få levnadsintyget ifyllt.

Logga in och lämna levnadsintyg med e-legitimation


 

Vill du bli medlem?

Vi hoppas att du vill bli medlem i Svenskföreningen i Hua Hin!
Har du någon anknytning till Hua Hin eller besöker orten ibland?
Läs då mer
 här!


 

Årsmötet:
 
Sänkt avgift

Årsmötet i februari beslutade att sänka medlemsavgiften med 200 baht, till 500 baht per säsong. Mötet beslutade också att öppna alla medlemssidor på webbplatsen.

Tre nya styrelsemedlemmar valdes in. Styrelsen består nu av Lars Håkansson, ordförande, Lars Olof Fagerström, Anci Länta, Bengt Mellberg, Lotta Robertsson och Sune Westhed.

Läs mer här!


 

Besök gärna vår Facebook-sida!


 

Föreningens arrangemang 2018/19

Svenskföreningen erbjuder en rad arrangemang säsongen 2018/19. Boka gärna in nedanstående datum nu! Och varför inte se till att vara på plats i Hua Hin när något intressant händer?
Oktober
24/10 Herrlunch
25/10 Damlunch

November
14/11 Damlunch
15/11 Herrlunch

20/11 IKEA-resan
27/11 Medlemsmöte och JUBILEUMSFEST!

December
7/12 Gemensamt julbord

11/12 Medlemsmöte

Januari
16/1 Herrlunch

17/1 Damlunch
24/1 Medlemsmöte

Februari
6/2 Thailändsk matlagningskurs

13/2 Damlunch
14/2 Herrlunch
21/2 Årsmöte
27/2 Thailändsk matlagningskurs

Mars
6/3 Herrlunch

7/3 Damlunch
14/3 Medlemsmöte

 

Översätt

Kategorier

Vår Facebook sida

Facebook inlägg

september 21st

Svenskföreningen i Hua Hin

Förberedelserna för ett till järnvägsspår genom Hua Hin pågår för fullt. Bl a vid soi 94, bakom Market Village och vid Suan Son stationen söder om Hua Hin.
Anci
... Se merSe mindre

Visa på Facebook

Den så populära restaurangen Mr Mons restaurant (Måns) på soi 112 har bytt lokal (vägg i vägg). Lika god service och vällagad mat som alltid.
Anci
... Se merSe mindre

Visa på Facebook

Föreningens bokcirkel

Gillar du att läsa böcker? Och vill gärna prata med någon om det du läst?
Gå då med i Svenskföreningens bokcirkel! 
Den nu pågående cirkeln är avsedd för damerna i föreningen.
 
Cirkeln träffas cirka en gång per månad under säsongen. I cirkeln läser man enbart e-böcker. Du behöver ha tillgång till dator eller läsplatta.
 
Hör av dig till Margareta Olsson, margareta@sfhh.se, så får du veta mer. Du kan också läsa cirkelns första och andra referat.
 

Namninsamling:

 

Ja till sjukvårdsförsäkring i Thailand!

Vi är ett flertal föreningar för svenskar som bor stora delar eller hela året i Thailand. Föreningarna försöker på olika sätt övertyga svenska myndigheter om att sjukvården för svenskar som bor i Thailand ska betalas genom det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, eftersom vi betalar skatt (Sink-skatt eller normal skatt) i Sverige.

Idag betalas bara sjukvården för utlandsboende från Sverige om man bor i ett EU-land. Vilket rimligen innebär att alla svenskar som bor utanför EU/EES bör få sjukvården betald från Sverige.

En undersökning visar att 66 % av långtidsboende pensionärer i Thailand saknar sjukvårdsförsäkring! Det beror dels på att det är mycket dyrt att teckna försäkring när man är över 70, om det ens går, dels att man inte får teckna en försäkring för åkommor som man redan har. Att behöva köpa en dyr privat sjukvårdsförsäkring upplevs av många som orättvist. Ett stort antal svenskar som vistas utanför EU/EES-området betalar skatt till Sverige men får i stort sett inget för skatten. Tidningen Expressen skrev i början av 2018 om effekterna av de dyra sjukvårdsförsäkringarna.

Förutom att svenskar drabbas, så drabbas även Thailands sjukvårdssystem av ökade kostnader, då många oförsäkrade svenskar inte har medel att till fullo betala den vård som erhållits. Mer information finns i artikeln http://scandasia.com/uninsured-foreigners-burdens-thai-public-hospitals/.

Se även ”Projekt Sjukvård på Phuket” på hemsidan för Skandinaver på Phuket, för mer information.

Namninsamling
Vi vill hemskt gärna att ni stödjer oss genom den namninsamling som nämns nedan. Även om ni idag inte bor i Thailand, men kanske har en önskan att flytta hit senare i livet, så kan ert stöd innebära att sjukvården kommer att betalas utan dyra privata försäkringar, som ofta har stora begränsningar. Namninsamlingen finner du via denna länk: http://www.skrivunder.com/ja_till_sjukvardsforsakring_i_thailand  

Om ni bor i Thailand (även andra är välkomna i gruppen) vill vi gärna att ni går med i Facebook-gruppen Ja till sjukvårdsförsäkring i Thailand och besvarar de frågor som finns där. Vi behöver statistik på vilka villkor olika personer lever under, i Thailand.

Tack på förhand!

Föreningarna
Samarbetet i detta projekt sker under namnet Samorganisationen för Svenskföreningar i Thailand (SAMS). Föreningarna är:
Svenskar i Udon Thani, Kjell Nyström, kjell.nystrom@gmail.com
Svenskar i Hua Hin (http://www.sfhh.se/), Lars Olof Fagerström, larsolof50@gmail.com
Skandinaver på Phuket (http://www.skandphuk.dinstudio.se/, är numera representerat av Svenskar i Världen i frågan och ersatt i SAMS av Svenskar på Phuket), Bo Jonsson, bojon75@gmail.com

Debatt i Expressen om sjukvårdsförsäkring

Expressen har publicerat en debattartikel från sjukvårdsförsäkringsgruppen om problemet med att svenska pensionärer i Thailand skattar men får inget för skatten.
Kravet är statlig sjukvårdsförsäkring även för de som bor utanför EU/EES-området.

Läs mer på Expressen debatt!

I ScandAsias aprilnummer, sidan 8, har sjukvårdsförsäkringsgruppen, SAMS, fått en debattartikel publicerad. Artikeln lyfter fram den stora orättvisan att svenska pensionärer som vistas längre tid utanför EU/EES, t.ex. i Thailand, inte får något för sin skatt. Vi är utestängda från de sjukvårdsförmåner som boende i Sverige och övriga EU har, trots att vi också betalar skatt till Sverige.

Läs debattartikeln i ScandAsia här! 


 

ToR-utredningen och sjukvårdsförsäkring:

Svenskföreningarnas remissyttrande kritiskt

Den offentliga utredningen om trygghetssystemen och internationella rörlighet, den s.k. ToR-utredningen, presenterade sitt arbete i ett betänkande i början av 2017 (“Svensk social trygghet i en globaliserad värld”, SOU 2017:5).

Utredningen framförde ett fåtal förslag, där inget rör frågan om sjukvårdsförsäkring för svenskar som bor utanför EU/EES. En besvikelse för den arbetsgrupp, från olika svenskföreningar i Thailand, som jobbat med frågan. Och förmodligen för de flesta svenskar som tillbringar längre tid i Thailand.

I yttrandet är vi kritiska till att utredningen inte behandlat situationen för svenskar utanför EU/EES, i första hand när det gäller sjukvårdsförsäkring för de som betalar skatt till Sverige och bor utanför EU/EES. Du kan ladda ner vårt remissyttrande här, liksom bilaga 1 och bilaga 2.

En djupare bakgrundsinformation om frågan kan du ladda hem här!

Läs mer om ToR-utredningen och sjukvårdsförsäkring här!

 

Meddelande från Svenska ambassaden

Om du är ute och reser eller flyttar utomlands, anmäl dig till ambassaden genom:
www.swedenabroad.com/svensklistan
eller ladda ner UD:s rese-app för smartphones och läsplattor,

http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Bangkok/Aktuellt/Nyheter/Ny-rese-app-fran-UD-sys/

Detta för att kunna bli kontaktad av UD eller ambassaden om det blir nödvändigt i en större krissituation.

Besökstider
Måndag – Fredag: 8.00 – 12.00 (On 9.00 – 12.00)
För helgdagar, var god se ambassadens hemsida.

 

Intressanta resmål

Svenskföreningens medlemmar lämnar på medlemssidorna tips på några olika resmål:
– Nepal
– Indonesien (Små Sundaöarna)
– Myanmar (Burma)
– Saigon (Ho Chi Minh City) med Mekongdeltat
– Kuala Lumpur

Några av föreningens medlemmar åkte i oktober 2016 till Nepal. En spännande resa som vår styrelseledamot Ann Christin Länta och Margareta Olsson berättar om här.

Ann Christin Länta delar också med sig upplevelserna från en resa till ögruppen Små Sundaöarna i Indonesien. Hon gjorde resan våren 2016 tillsammans med sin man Jan Stoltz. En intressant och lärorik berättelse! Du hittar den här.

Per Damsberg och Barbro Rehnberg har rest till Myanmar, Saigon och Kuala Lumpur, och berättar om dessa resor här.

 

Golfsäsongen 2017-18

Föreningens golfsektion genomförde tre tävlingar under förra säsongen. Kommande säsong siktar sektionen på att ha ytterligare en tävling, ett Skandinaviskt mästerskap där danskar, norrmän, finnar och svenskar deltar, i början av december 2018.

Läs mer här!


 

Guide för efterlevande

Skatteverket, pensionsmyndigheten och Försäkringskassan har lanserat efterlevandeguiden.se. När en närstående dör är det inte bara sorgen efter den saknade som behöver hanteras, utan det är också många praktiska saker som ska ordnas och kontakter som måste tas. Mer information om denna guide hittar du här.

 

Boende i Thailand – sjuk i Sverige?
Det påstås ibland att en svensk som är bosatt utomlands inte har rätt till subventionerad vård i Sverige. Detta är ett missförstånd.

denna broschyr från Sveriges Kommuner och Landsting kan du, som svensk medborgare boende i ett land utanför EU/EES, se de regler som gäller om du söker vård i Sverige.

För akut sjuk- och tandvård betalar du samma vårdavgift som en person som är bosatt i landstinget.

Planerad sjukvård subventioneras bara i det gamla hemlandstinget. För öppen vård betalar du 6 x högsta slutenvårdsavgiften (f.n. 100 kr). För sluten vård betalar du 10 x högsta slutenvårdsavgiften.

Vårdlandstinget betalar för resten av vårdkostnaden.

 


Information om läkemedel för Thailand 


Information om intyg

Du hittar information om olika slags intyg på vår intygssida!


 I kontakt med rättvisan…

Den som av en eller annan anledning blir anklagad för ett brott, och behöver veta vilka rättigheter den anklagade har, kan hitta information i den handbok som danska ambassaden tagit fram. Läs mer här.

Får du fortfarande e-post från oss?

Svenskföreningen gör medlemsutskick via e-post minst en gång per månad under vintersäsongen. Vi får tyvärr en hel del returer från medlemmarna. Får du inte längre några meddelanden från Svenskföreningen, t.ex. om våra möten? Det kan bero på att vi har en felaktig e-postadress till dig. Skicka in din rätta e-postadress till info@sfhh.se! Har du G-mail-konto? Då kan det hända att föreningsmeddelanden går till en annan mapp än den du förväntar dig. Kolla i de olika mapparna om du inte får e-post från föreningen!