Översätt

Kategorier

Vår Facebook sida

Facebook inlägg

Hej!

Vi i Samorganisationen för svenskföreningar i Thailand fortsätter arbetet med att uppmärksamma problemet att svenska pensionärer i Thailand betalar skatt till Sverige men får i princip inget för skatten.

I stället kämpar många med de höga kostnaderna för privat sjukvårdsförsäkring. En stor andel av pensionärerna i Thailand saknar tyvärr sjukvårdsförsäkring.

Ett led i arbetet är att skriva debattartiklar till svenska media. Expressen har idag publicerat en sådan artikel, se länken https://www.expressen.se/debatt/

Sprid gärna denna information!

Vänliga hälsningar
... Se merSe mindre

Visa på Facebook

Information från svenska konsulatet om ändrade öppettider under denna veckan.

Please be informed that all the Swedish Consulates in Thailand, Laos, Myanmar and Taiwan will be closed on Thursday, 24 May and Friday, 25 May due to a joint conference.
The Consulates will open during regular hours from Monday 28 May.

Vänligen notera att alla svenska konsulat i Thailand, Laos, Myanmar och Taiwan kommer att vara stängda torsdagen den 24 maj och fredagen den 25 maj med anledning av en gemensam konferens.
Konsulaten öppnar igen som vanligt från måndagen 28 maj.


Ordinarie Besökstider / Visiting hours
Måndag - Fredag: 8,00 - 12,00 (On 9,00 - 12,00) Monday - Friday: 8,00 - 12,00 (Wen 9,00 - 12,00) För helgdagar, var god se vår hemsida.
... Se merSe mindre

Visa på FacebookHej!

I det arbete med frågan om sjukvårdsförsäkring som svenskföreningarna i Thailand bedriver, har två artiklar (på engelska) publicerats.

I ScandAsias senaste nummer, sidan 8, har Samorganisationen för svenskföreningar i Thailand, SAMS, fått en debattartikel publicerad. Artikeln lyfter fram den stora orättvisan att svenska pensionärer som vistas längre tid utanför EU/EES, t.ex. i Thailand, inte får något för sin skatt. Vi är utestängda från de sjukvårdsförmåner som boende i Sverige och övriga EU har, trots att vi också betalar skatt till Sverige.

Läs debattartikeln här!

Som tidigare meddelats, jobbar SAMS tillsammans med Bangkok Insurance Brokers Co. Ltd (BIB) för att initiera den största gruppsjukvårdsförsäkringen för utlänningar i Thailand, för alla oavsett ålder, med täckning för både olyckfall och sjukdom. Ingen sjukdom är undantagen, försäkringen täcker den försäkrades alla existerande sjukdomstillstånd. Försäkringen gäller enbart statliga sjukhus, vilket gör att premien blir låg. I dagsläget uppskattas den att bli från drygt 2.000 baht/månad.

Det nya är att tidningen Phuket News har nu publicerat en artikel om hela SAMS försäkringsarbete och dess bakgrund. Läs den läsvärda artikeln i Phuket News!

Läs mer om dessa saker på vår webbplats sfhh.se!

Om ett par veckor kommer också Hua Hin Today att publicera en artikel om ovanstående arbete.

Vänliga hälsningar,

Lars Olof Fagerström
Ansvarig för frågan om sjukvårdsförsäkring
Svenskföreningen i Hua Hin
... Se merSe mindre

Visa på Facebook

Det ryktas ibland att den egendom man har i Thailand går förlorad när man avlider, om man inte har ett thailändskt testamente. Så är det inte.

Thailändsk lag innebär att arvingarna ärver den egendom man har enligt lagens bokstav, i den mån man inte har skrivit ett testamente. Ett thailändskt testamente står helt över lagens föreskrifter, d v s det finns ingen laglott, man kan testamentera allt till vem som helst. Men utan testamente är reglerna de som lagen föreskriver. Barn utanför äktenskapet kan bli utan arv, dessutom är fördelningen mellan arvingar mer komplicerad. Make/maka ärver, men olika mycket beroende på vilka andra som ärver. Om man är buddistmunk är situationen helt annorlunda. Har du flera fruar så regleras även det i lagen…
 

Ett testamente i Sverige är – om det täcker all din egendom – även giltigt i Thailand. Dock kan det vara en tidsödande och kostsam historia om det finns thailändska arvingar och testamentet ska prövas i thailändsk domstol. Har man egendom som ska fördelas mellan svenska arvingar, så gäller vanliga thailändska regler, om inget testamente finns. D.v.s. egendomen kan fördelas annorlunda än vad svensk lagstiftning (eller ett svenskt testamente) föreskriver (om inte testamentet genomdrivs i thailändsk domstol). Skriver man ett thailändskt testamente bör man tydligt utesluta egendom utanför Thailand i testamentet, samtidigt som man utesluter thailändsk egendom i ett ev. svenskt testamente. Annars kan det bli tolkningsproblem.

Formkrav och tillämplig lag

Ett testamente upprättat av en svensk medborgare är enligt svensk lag giltigt om det uppfyller formkraven i den svenska rättsordningen eller de formkrav som gäller i det land där testamentet upprättats, oavsett var testator vid tiden för dödsfallet var bosatt. Än viktigare kan det vara att förvissa sig om att testamentet uppfyller formkraven i det land den svenske medborgaren anses ha sin hemvist, om hemvisten vid dödsfall är ett utomnordiskt land; Tillämplig lag i detta land kan ju vid dödsfall komma att vara hemvistlandets lag, även när det gäller själva formkraven vid upprättande av testamente. Det är många gånger lämpligt att ha testamentet skrivet/översatt till både hemvistlandets språk och svenska. (Från Testamentsbanken.se) Om ett barn ärver en fastighet, så ska man ha angivit en förmyndare/”administratör” av fastigheten, om man inte vill att den överlevande vuxna personen ska ta den rollen. Formen för ett testamente regleras också i lagen. Det viktigaste är datum, underskrift av testatorn och av två vittnen. Dessutom ska man ange vem som skrivit testamentet, om man inte skrivit det själv. Vittnena ska enbart bevittna namnteckningen, de behöver inte läsa testamentet. Om du vill att någon ska ärva bolaget med direktörsposten bör du notera följande:

  • Ett testamente i Thailand kan inte effektueras förrän det behandlats i domstol. Detta tar minst 45 dagar.
  • En bolagsändring, att utse en ny direktör tar 30 dagar.

När direktören dör kan (de thailändska) majoritetsägarna utse en ny direktör, t.ex. någon av dem själva. Och därmed har man makten att fatta viktiga beslut, t.ex. sälja egendomen. Direktörens arvingar ärver de 49 % av aktierna som direktören hade, men inte direktörsposten. För att klara detta bör man inte ha med bolaget i ett testamente utan skriva en direktörsorder där man utser vem som ska bli direktör och ta över aktierna när man avlider. Denna order förvaras lämpligen i kopia hos en advokat och hos arvingen, själv kan man behålla originalet.


  För att känna sig säker hur fördelningen av egendomen görs, vid dödsfall, rekommenderas en kontakt med en thailändsk jurist. En länk till: thailändsk arvslagstiftning  Råd m.m. angående testamente hittar du på http://www.testamentsbanken.se/  

Share This