Översätt

English English Swedish Swedish Thai Thai

Kategorier

Det ryktas ibland att den egendom man har i Thailand går förlorad när man avlider, om man inte har ett thailändskt testamente. Så är det inte.

Thailändsk lag innebär att arvingarna ärver den egendom man har enligt lagens bokstav, i den mån man inte har skrivit ett testamente. Ett thailändskt testamente står helt över lagens föreskrifter, d v s det finns ingen laglott, man kan testamentera allt till vem som helst. Men utan testamente är reglerna de som lagen föreskriver. Barn utanför äktenskapet kan bli utan arv, dessutom är fördelningen mellan arvingar mer komplicerad. Make/maka ärver, men olika mycket beroende på vilka andra som ärver. Om man är buddistmunk är situationen helt annorlunda. Har du flera fruar så regleras även det i lagen…
 

Ett testamente i Sverige är – om det täcker all din egendom – även giltigt i Thailand. Dock kan det vara en tidsödande och kostsam historia om det finns thailändska arvingar och testamentet ska prövas i thailändsk domstol. Har man egendom som ska fördelas mellan svenska arvingar, så gäller vanliga thailändska regler, om inget testamente finns. D.v.s. egendomen kan fördelas annorlunda än vad svensk lagstiftning (eller ett svenskt testamente) föreskriver (om inte testamentet genomdrivs i thailändsk domstol). Skriver man ett thailändskt testamente bör man tydligt utesluta egendom utanför Thailand i testamentet, samtidigt som man utesluter thailändsk egendom i ett ev. svenskt testamente. Annars kan det bli tolkningsproblem.

Formkrav och tillämplig lag

Ett testamente upprättat av en svensk medborgare är enligt svensk lag giltigt om det uppfyller formkraven i den svenska rättsordningen eller de formkrav som gäller i det land där testamentet upprättats, oavsett var testator vid tiden för dödsfallet var bosatt. Än viktigare kan det vara att förvissa sig om att testamentet uppfyller formkraven i det land den svenske medborgaren anses ha sin hemvist, om hemvisten vid dödsfall är ett utomnordiskt land; Tillämplig lag i detta land kan ju vid dödsfall komma att vara hemvistlandets lag, även när det gäller själva formkraven vid upprättande av testamente. Det är många gånger lämpligt att ha testamentet skrivet/översatt till både hemvistlandets språk och svenska. (Från Testamentsbanken.se) Om ett barn ärver en fastighet, så ska man ha angivit en förmyndare/”administratör” av fastigheten, om man inte vill att den överlevande vuxna personen ska ta den rollen. Formen för ett testamente regleras också i lagen. Det viktigaste är datum, underskrift av testatorn och av två vittnen. Dessutom ska man ange vem som skrivit testamentet, om man inte skrivit det själv. Vittnena ska enbart bevittna namnteckningen, de behöver inte läsa testamentet. Om du vill att någon ska ärva bolaget med direktörsposten bör du notera följande:

  • Ett testamente i Thailand kan inte effektueras förrän det behandlats i domstol. Detta tar minst 45 dagar.
  • En bolagsändring, att utse en ny direktör tar 30 dagar.

När direktören dör kan (de thailändska) majoritetsägarna utse en ny direktör, t.ex. någon av dem själva. Och därmed har man makten att fatta viktiga beslut, t.ex. sälja egendomen. Direktörens arvingar ärver de 49 % av aktierna som direktören hade, men inte direktörsposten. För att klara detta bör man inte ha med bolaget i ett testamente utan skriva en direktörsorder där man utser vem som ska bli direktör och ta över aktierna när man avlider. Denna order förvaras lämpligen i kopia hos en advokat och hos arvingen, själv kan man behålla originalet.


  För att känna sig säker hur fördelningen av egendomen görs, vid dödsfall, rekommenderas en kontakt med en thailändsk jurist. En länk till: thailändsk arvslagstiftning  Råd m.m. angående testamente hittar du på http://www.testamentsbanken.se/