Boende i Thailand – sjuk i Sverige?
Det påstås ibland att en svensk som är bosatt utomlands inte har rätt till subventionerad vård i Sverige. Detta är ett missförstånd.

denna broschyr från Sveriges Kommuner och Landsting kan du, som svensk medborgare boende i ett land utanför EU/EES, se de regler som gäller om du söker vård i Sverige.

För akut sjuk- och tandvård betalar du samma vårdavgift som en person som är bosatt i landstinget.

Planerad sjukvård subventioneras bara i det gamla hemlandstinget. För öppen vård betalar du 6 x högsta slutenvårdsavgiften (f.n. 100 kr). För sluten vård betalar du 10 x högsta slutenvårdsavgiften.

Vårdlandstinget betalar för resten av vårdkostnaden.

Meddelande från Svenska ambassaden

Om du är ute och reser eller flyttar utomlands, anmäl dig till ambassaden genom:
www.swedenabroad.com/svensklistan
eller ladda ner UD:s rese-app för smartphones och läsplattor,

http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Bangkok/Aktuellt/Nyheter/Ny-rese-app-fran-UD-sys/

Detta för att kunna bli kontaktad av UD eller ambassaden om det blir nödvändigt i en större krissituation.

Besökstider
Måndag – Fredag: 8.00 – 12.00 (On 9.00 – 12.00)
För helgdagar, var god se ambassadens hemsida.

 

Akutvård i Sverige:

Okunskap hos vårdpersonal

Föreningen har fått rapport om att vårdpersonal – och även administrativ personal – i Sverige inte känner till att även utlandsboende svenskar ska få akutvård på samma villkor som boende i Sverige.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har gett ut en broschyr med regler för akut och planerad sjukvård och tandvård för bl.a. svenskar som bor utanför EU- och EES-områdena. Där anges tydligt att du som är bosatt utanför EU/EES – förstås inkl. Thailandsboende svenskar – har rätt att få akut sjukvård till samma kostnad som om du är bosatt i Sverige.

Detta känner uppenbarligen inte alla vårdgivare till, vilket ett par av föreningens medlemmar på besök i Skåne nyligen noterade. Tack vare att de stod på sig, insåg den administrativa personalen att Region Skåne – liksom alla landsting och regioner i Sverige – är skyldiga att ge även denna grupp svenskar subventionerad akut sjukvård.

I artikeln till vänster hittar du mer om sjukvård i Sverige, inkl. regelverket från SKL.


 

 

På väg mot bättre och
 
billigare sjukförsäkring!
 
Det är väl känt att sjukvårdsförsäkringar i Thailand är dyra. Ju äldre vi blir, ju dyrare blir det. Svenskföreningen i Hua Hin arbetar inom Samorganisationen för Svenskföreningar i Thailand, SAMS, för att  hitta olika lösningar på frågan om sjukvårdsförsäkring för långtidare i Thailand.
 
SAMS jobbar nu tillsammans med Bangkok Insurance Brokers Co. Ltd (BIB) för att initiera den största gruppsjukvårdsförsäkringen för utlänningar i Thailand. Tanken är alltså att skapa ett stort försäkringskollektiv som kan förhandla fram en prisvärd försäkring för alla oavsett ålder, med täckning för både olyckfall och sjukdom. Det finns ett antal begränsningar, som återfinns på BIBs hemsida. Försäkringen gäller enbart statliga sjukhus, vilket gör att premien blir låg. I dagsläget uppskattas den att bli från drygt 2.000 baht/månad.
 
Huvudpunkterna i förslaget återfinns i dokumentet Proposal of new Thai health insurance, svenska.
 
Om du är intresserad av denna försäkring och med stor sannolikhet vill teckna försäkringen om den finns tillgänglig, registrera då ditt namn på:
Eventuella frågor kan skickas till kjell.nystrom@gmail.com 
 
NYTT! Hua Hin Today och Phuket News har skrivit om försäkringsarbetet och dess bakgrund. Läs artikeln i Hua Hin Today och Phuket News artikel!
 
Var vänlig informera alla dina vänner, Facebook-/Forum-vänner och grupper!
Vi bygger ett stort försäkringskollektiv tillsammans!

 

 

Guide för efterlevande

Skatteverket, pensionsmyndigheten och Försäkringskassan har lanserat efterlevandeguiden.se. När en närstående dör är det inte bara sorgen efter den saknade som behöver hanteras, utan det är också många praktiska saker som ska ordnas och kontakter som måste tas. Mer information om denna guide hittar du här.

Information om läkemedel för Thailand 


Information om intyg

Du hittar information om olika slags intyg på vår intygssida!


 I kontakt med rättvisan…

Den som av en eller annan anledning blir anklagad för ett brott, och behöver veta vilka rättigheter den anklagade har, kan hitta information i den handbok som danska ambassaden tagit fram. Läs mer här.

Får du fortfarande e-post från oss?

Svenskföreningen gör medlemsutskick via e-post minst en gång per månad under vintersäsongen. Vi får tyvärr en hel del returer från medlemmarna. Får du inte längre några meddelanden från Svenskföreningen, t.ex. om våra möten? Det kan bero på att vi har en felaktig e-postadress till dig. Skicka in din rätta e-postadress till info@sfhh.se! Har du G-mail-konto? Då kan det hända att föreningsmeddelanden går till en annan mapp än den du förväntar dig. Kolla i de olika mapparna om du inte får e-post från föreningen!