Höjd SINK-skatt

Riksdagen har beslutat om en höjning av SINK-skatten, från 20 till 25 %. Denna 25-procentiga skattehöjning drabbar många pensionärer med låg inkomst hårt, inte minst svenska pensionärer i Thailand.

SAMS, Samorganisationen för svenskföreningar i Thailand, har skrivit ett läsvärt yttrande till Finansdepartementet om höjningen. Bert Rogflo i Svenskföreningen i Hua Hin har skrivit om SINK-höjningen i ett brev till finansministern.

Svenskföreningarna i Thailands syn på saken är att höjningen bör mötas av bl.a. en statlig sjukvårdsförsäkring till svenska skattebetalare utanför EU/EES-området (vilket finns med i det remissyttrande till ToR-utredningen som du kan läsa mer om här).

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har fått ett regeringsuppdrag, att utreda Brexits påverkan på de svenska trygghetssystemen.

– Sverige ska vara väl förberett när Storbritannien lämnar EU så att enskilda inte kommer i kläm och för att vi även i framtiden ska kunna ha ett stort utbyte mellan våra två länder, säger socialminister Annika Strandhäll på regeringens hemsida.

SAMS följer denna utredning med intresse. Om svenskar, boende i ett Storbritannien som inte ingår i EU, får tillgång till trygghetssystemen i Storbritannien eller från Sverige, så kan det innebära en praxis som öppnar dörren för tillgång till motsvarande trygghetssystem för svenskar i övriga delar av världen.