Översätt

English English Swedish Swedish Thai Thai

Kategorier

Tyvärr drabbas bostadsområden för utlänningar ganska ofta av inbrott.
Husen har ofta ett antal svagheter, som man kan rätta till med olika insatser.

Den här sidan har en del tips för dig som vill göra ditt boende tryggare.

Allmänt
För att göra det svårt för tjuvar bör vi alla vara vaksamma. Det är rimligt att anta, att någon med tvivelaktigt uppsåt orienterar sig i ett område i förväg, medan det är ljust.

Vi bör tydligt visa att vi är vaksamma. På så sätt ger vi intrycket att detta område inte är det bästa stället att “besöka”.

Stegar, verktyg etc. bör vara inlåsta på natten. Det är inte heller fel att låsa grinden till ditt eget hus, åtminstone om du har en motorcykel eller något annat tungt som står utanför huset.

Ha gärna ett värdeskåp/kassaskåp i ditt hus, förstås bultat fast i golvet och/eller i väggen. Hindrar stölder från nattliga besökare när man är i huset, liksom tillfälliga dagbesökare när man t.ex. är på baksidan av huset.

Kassaskåp har brutits upp under inbrott som inträffat när ingen person varit i huset, så förvara inte värdesaker där, när du åker bort för en längre tid. Ett tomt kassaskåp är bäst att lämna öppet, så det inte blir förstört om huset råkar ut för inbrott.

Utsidan av huset

Det är bra att redan en bit från huset kunna ge ett tydligt besked till icke önskvärda besökare.

Ett sådant besked kan ges av en rörelsevakt/ -sensor i kombination med en stark lampa, ev. också kompletterat med en ljudande summer.

Räckvidden på sensorn brukar vara 10-12 m.
HomePro säljer kombinerade 500 W lampor och rörelsevakter.

Det är inte många objudna gäster som fortsätter mot huset och försöker ta sig in, när området närmast huset badar i ljus. Ett ljus som förhoppningsvis ev. vakter eller grannar i området också noterar.

Låsen

Standardlåsen i våra ytterdörrar kan ibland vara väldigt standard, så till den grad att din dörrnyckel kan passa till flera andra hus. Och vice versa…

Vi ska också komma ihåg att man i många områden har nycklar i ett områdeskontor. Säkerheten och hanteringen av nycklarna kan vid någon tidpunkt ha varit bristfällig, så nycklar KAN ha kopierats.

För att hantera detta kan man förse sina ytterdörrar med extralås. Det brukar kosta under 1.500 baht för ett lås, inklusive installation.

Läs mer under “Galler”.

Fönster och dörrar

Skjutfönster och skjutdörrar i t.ex. sovrum har ofta mycket enkla lås.

Inbrott har förekommit genom att man tryckt aluminiumkarmen åt sidan, så att man med ett smalt verktyg kan peta ner låstungan.

För att försvåra detta bör man kolla att karmen sitter fast ordentligt.

Vidare bör man skaffa sig någon form av extralås.

Till höger kan du se en skjutregel som popnitats fast i fönstret/dörren och ett passande hål har borrats nertill i karmen.

Skjutregel som popnitats fast. Dörrlisten nedtill – som satts in extra för att täcka dörrspåret och därmed låsa fast dörren ytterligare – har förstås försetts med ett hål för regeln. 

För de som har skjutdörrar på andra ställen än vid entrén, kan man fästa en dörr permanent, eftersom man aldrig kan öppna mer än att motsvarande en dörr fortfarande är stängd.

Man kan då popnita fast dörren – se den nedre bilden till höger – och komplettera med en list som blockerar spåret nertill samt ett vinkeljärn upptill.

Skjutregeln har här kompletterats med popnitar genom dörram och dörr (4 popnitar för hela sidan).

Fönsterstopp

Ett enkelt sätt att göra det svårare att ta sig in, är att lägga ett fyrkantjärn i spåret för det inre fönstret, vilket effektivt blockera möjligheten att öppna det fönstret.

Fyrkantjärn som sågats till i rätt längd och lagts i spåret för att blockera det inre fönstret (som saknar myggfönster).

 

 

 

Fyrkantjärnet i hela sin längd.
En skjutregel syns nere till vänster på fönstret.

Den rörliga dörren förses lämpligen med samma typ av skjutregel som fönstren samt kanske ett lås med cylinder, för nyckellåsning.

Skjutdörrar justeras när de monteras, så att det inte ska gå att lyfta av dem från spåret.

Trots detta har dörrar lyfts av vid inbrott.
Skjutdörrarna kan därför kompletteras med en självhäftande plast- eller metallist i ramen ovanför dörren, vilket försvårar lyftförsök.

“Vanliga” dörrar, där gångjärnen sitter på utsidan av dörren, bör kompletteras med stift, så att det inte går att lyfta ur dörren ur karmen om man kapar gångjärnen.

Skjutdörren i sovrummet har här försetts med
ytterligare ett lås, det nedre, med låscylinder för nyckelöppnande utifrån. Vilket förstås förutsätter att skjutregel och skjutlåset på bilden är öppet.
Den andra dörren är fastsatt på det sätt som beskrivs ovan

Galler

En del hus förses med galler.
Galler verkar dels avskräckande, dels tar det tid att forcera ett galler.

De galler som monterats utanpå fönster fästs ofta med vanliga krysskruvar, så en inbrottstjuv med en välladdad skruvdragare kan ta bort gallret på några minuter.
Om man inte väljer att använda kraftigare don för att snabbare ta bort gallret, t.ex. en kofot.

Man kan vara lite säkrare om man förstör krysskruvarnas spår,
så de inte går att skruva loss.

Men man bör räkna med att även ett galler kan forceras,
så fönstren bör även förses med andra säkerhetsdetaljer.

Gallerdörrar som monteras på stålramar innanför vanliga dörrar,
och låses med hänglås, är svårare att forcera.

 

Även små toalettfönster är en ingång för den förslagne tjuven.

Stålrör eller kromade rör kan kapas till lämplig längd och sättas in i fästen som popnitas fast i aluminiumramen.

Inbrott medan man sover

Ett flertal inbrott har skett medan familjen sovit.
Smygande har tjuven/tjuvarna plockat åt sig pengar och andra värdesaker.

Tjuvarna har också varit så vågade att de gått in i sovrummen där folk sover. Möjligen använder de anestesigas för att fördjupa sömnen innan de tar för sig.

Vad som kan hända om någon vaknar när de objudna gästerna står vid sängen vågar man knappast föreställa sig. De kan mycket väl vara beväpnade.

För att varna om ett fönster eller en dörr öppnas, så finns det ett flertal olika smålarm på marknaden.
Ofta har de både en klocksignal, typ 7 Elevens signal, och larmtjut.

Larmet på bilden är inköpt på Clas Ohlson, 79 kr.

Ett råd: Lås sovrumsdörren och ha dina värdesaker i sovrummet eller i ett kassaskåp när du sover.

Larm

Förutom ovan nämnda enkla larm, kan man skaffa sig ett mer avancerat larm.
Home Pro säljer ett larm med trådlösa komponenter.

Grundsatsen består av larmskåp, en IR-sensor (för rörelseövervakning av t.ex. ett rum) och en magnetkontakt (för avkänning av dörr- och fönsterrörelser).

Larmskåpet ger signal via siren och uppringning av inprogrammerade telefonnummer när larmet utlöses.

När vi åker hem

Självklart låser vi huset när vi åker hem, kanske även grindarna, beroende på hur vi löst trädgårdsskötsel m.m.
Vissa använder timer för att slå på och av lampor, för att ge intryck av att någon bor i huset.
Eftersom det förekommit många inbrott när människor sovit i huset – då det med stor säkerhet finns kontanter och värdesaker i huset – så kan timerlösningen kanske t.o.m. öka risken för inbrottsförsök?
Men ett bra skalskydd bör kunna hålla ute smygande inbrottstjuvar, som inte vill föra oväsen.

Ofta behöver vattenpumpen vara inkopplad, för att trädgårdspersonalen ska kunna vattna.
Lämpligen bör man då stänga de rörventiler som finns i huset – kök och toaletter, inkl. handfaten.

Elsäkringen till utomhusuttagen kan också stängas av, för att minska risken för olyckor eller icke legitim användning av strömmen.

Internet
Vill man ha bättre koll över sin egendom i Thailand, kan man installera utrustning som kan hanteras över Internet, t.ex. en övervakningskamera. Utbudet av Internetkopplad utrustning växer stadigt.


Ställ gärna en fråga! Skickas till Lars Olof