Intyg på pensionsinkomster – Certificate of  Pension Income
Svenska konsulatet i Hua Hin
Dec 2013

Det finns numera möjlighet att scanna in ansökan om pensionsintyg till konsulatet i Hua Hin. Det underlättar med tanke på avståndet till konsulatet, som för många innebär två taxiresor – en för att lämna papperen och en för att hämta intyget.

Gör så här:
Scanna in de dokument du ska lämna till swedishconsulatehuahin@gmail.com

 • Besked från pensionsutbetalarna (t ex FK, KPA m fl)
 • Kopia på passet – uppslaget med fotot och personuppgifterna
 • Vigselbevis = personbevis på engelska, där det framgår att du är gift och med
  vem
  – om ni är gifta
 • Kopia på uppdaterad bankbok – om ni behöver visa upp bankmedel
  på immigrationskontoret. (OBS! Thailändsk bank. Det ska också framgå hur länge pengarna stått inne.)
  Ni som är gifta – lämna ekonomiska uppgifter för båda makarna om ni inte är helt säkra på att hustrun är ”medföljare” på mannens ansökan.

Uppge i e-mailet:
Din adress i Thailand  
OBS! Skriv den så exakt som möjligt. Så här ska det se ut:
8/77 Soi 126 Hua Hin, Prachuab Khirikhan 77110
Börja med husnummer, därefter gata eller soi. Om det bara anges soi nr och ingen gata innebär det att soien utgår från huvudgatan Petchkasem Road.
Husnumret är viktigt!
Ditt mobil-nr

Personalen på konsulatet hör av sig per e-mail och meddelar när intyget kan hämtas. Likaså hör de av sig om något är oklart eller behöver kompletteras. Kostnad för intyget: 570 baht
Tag med passet när du hämtar intyget!