Översätt

English English Swedish Swedish Thai Thai

Kategorier

Kort om försäkringar

Här återfinns några informationsdokument som kan vara till hjälp för dig som medlem.

Vid föreningsmötet 27 oktober 2011 och mötet 29 mars 2012 togs de så viktiga försäkringsfrågorna upp. Klicka på resp. mötesdatum ovan för mer information.

AA Insurance

Fordonsförsäkring i Thailand OBS! Det finns uppgifter om att det inte går att köpa till försäkring vid hyrning av fordon. Kolla i förväg!

Sjukförsäkringsskydd

Medical Care in Sweden

För dig som bor utomlands (SKL), ny version
Se även tabellen nedan, för en översiktlig information om vårdkostnaderna i Sverige för utlandsboende. Informationen är hämtad ur den broschyr som länkas till ovan.

Kategori

Akut sjukvård

Planerad sjukvård. Subventioneras bara i hemlands­tinget.

Akut tandvård

Planerad tandvård

Svensk medborgare som är bosatt utanför EU/EES i övriga länder med vilka Sverige saknar konventioner.

Patienten betalar samma vårdavgift som bosatta inom landstinget.

Vårdlandstinget svarar för den resterande vårdkostnaden.

Patienten betalar:

för öppen vård:
6 x högsta slutenvårdsavgiften,

för sluten vård:
10 x högsta slutenvårdsavgiften.

Vårdlandstinget
svarar för den resterande vårdkostnaden.

Patienten betalar samma vårdavgift som bosatta inom landstinget.

Vårdlandstinget
svarar för den resterande vårdkostnaden.

Patienten betalar själv hela vård­kostnaden.