Medlemsmötet 15 december:
Alzheimers och sjukvårdsförsäkring

Vid Svenskföreningen i Hua Hins extrainsatta medlemsmöte den 15/12 på Grand deltog drygt 60 medlemmar. Dr Pongsak från Bangkok hospital gav en mycket bred och intressant information om Alzheimers sjukdom. Sjukhuset delade också ut blanketter för mötesdeltagarna att fylla i eller ta med sig, för att se om de, eller anhöriga, låg i riskzonen för att ha Alzheimers.

Dr. Pongsak, specialist i allmänmedicin vid Bangkok hospital, berättar om Alzheimers sjukdom. Foto: Per Damsberg.

Lars Olof Fagerström informerade om det arbete flera svenskföreningar i Thailand gör för att försöka förmå svenska regeringen att införa en sjukvårdsförsäkring för svenskar utanför EU/EES. Inom EU/EES har svenskar liknande sjukvårdsförmåner som i Sverige, men i t.ex. Thailand så saknas detta helt. I stället är vi hänvisade till kostsamma privata lösningar, även när vi fortfarande betalar skatt i Sverige. Kampanjen “Ja till svensk sjukvårdsförsäkring i Thailand” kan du läsa mer om längre ner på denna sida.

Anci Länta berättade och visade bilder från en resa till Nepal, en resa som ett antal föreningsmedlemmar deltog i. Ett spännande och annorlunda resmål!

Bert Rogflo berättade, under punkten ”2 minuter” kortfattat om sin golftränarsyssla och erbjudandet till medlemmarna, se annan plats här på webben. Janne Edwall berättade kort om sin restaurangverksamhet vid Soi 88.