Medlemsmötet den 28 mars på Hilton

70 medlemmar ställde upp på säsongens sista månads möte i Svenskföreningen, denna gång på hotell Hilton.

Arrangemangen från hotellets sida höll inte den förväntade standarden vilket hotellets ledning ber om ursäkt för.

 San Paulo Hospital var mötets gästföreläsare. Efter ärtsoppan och pannkakorna presenterade Dr Bumroong sjukhuset och dess avdelningar samt de vanligaste orsakerna till att vi som turister besöker sjukhus. Här ett referat av hans föredrag:

Vanligaste orsakerna till sjukhusbesök
a.    Akut magont.
Symptom: diarré, illamående, feber, svag, uttorkning, kramper, inflammation.
Behandling: rehydrering, kramplösande, medicinering, hygien, tvätta händer och grönsaker.

b.     Infektion i luft strupen,
Symptom: hosta, svaghet, slem, feber, inflammation.
diagnostisering: lungröntgen för att kolla ev. lunginflammation.
Behandling: medicinering med antibiotika/antivirus. ”Undvik 7 eleven med svettig skjorta”.

c.     Urinvägsinfektion
Symptom: bränner vid urinering, ibland blod i urinen, för kvinnor mestadels cystis, för män mestadels prostatan eller “Redlight-besök.
Behandling: antibiotika.

d.     Öroninfektion
Symptom: ont i öronen, svårt att höra.
Behandling: antibiotika eller örondroppar. Undvik användning av tops, torka öronen efter simning, använd öron proppar vid simning.

e.     Infekterade sår  vid små skador/insektsbett.
Symptom: svullnad, rodnad, smärta i det infekterade stället, oftast benen.
Behandling:  rengöring samt ofta byta bandage i kombination med antibiotika. Undvik små sår, använd bra skor samt insektsmedel.

f.       Svullna fötter
Symptom: smärta, svullnad samt känsla av tunga fötter.
Behandling: Ultraljud kan upptäcka blod proppar. Behandling med blod förtunnande medel.
Undvik stilla sittande i flygplanet.

g.     Motorcykelolyckor med huvudskador och frakturer. Använd hjälm.

h.     Fallolyckor med huvudskador, sport olyckor.

i.      Alkohol relaterade olyckor.

j.      Denguefeber/influensa (se Denguefeber om denquefeber)

Registrering på sjukhuset
För att underlätta och snabba upp registrering vid olycksfall kan man registrera sig med namn, adress, pass-nr och -kopia, kopia av försäkrings brev, blod grupp och allergier samt tidigare sjukdoms historia, även ”vem som ska kontaktas”.
Dessa uppgifter sparas i sjukhusets register och bör då uppdateras årligen.

Patientens ”testamente” kan nu göras i Thailand enl. ny lag, med önskan om hur man vill bli behandlad vid allvarlig olycka eller sjukdom.

Efter kaffepausen informerade: Hotel Exterior
Stefan Jerling om hur man skyddar sig mot  brott i vardagslivet:

– använd bankomat under bankens öppettider så att du kan få kontakt med banken om det behövs
– ha alltid en extra, tom, plånbok för tjuvar och pengar + kort gömda.
– ha flera kort med på resan.

Här hittar du vår säkerhetssida.

Margareta Olsson om våra kontakter med immigrationen, som blir bättre, och Per Damsberg berättade kort om planering av resa till Myanmar. Var ute i god tid, res i grupp på 6-8 personer, använd resebyrå i Myanmar för lokala arrangemang.
(se Pers blogg, graman.blogg.se)

2 minuter” användes av Bente Wikman som berättade om de böcker hon skrivit om Thailand samt att hon ville starta en intressegrupp. Kontakta bentedesign@hotmail.com.