Referat från mötet 27/11 2008:

Svenskföreningen bildad!

Svenskföreningen i Hua Hin – Cha-Am bildades den 27/11 i Hua Hin, passande nog på Sweden restaurang. 52 personer hade anmält att de ville komma men hela 62 personer kom, och förplägades med ärtsoppa och pannkakor.

Syftet med föreningen är att ge svenskarna i området en möjlighet att träffas och lära känna varandra, utbyta information, skapa kontakter m m. Tanken är att intressanta frågor och/eller intressanta personer ska stå på dagordningen vid mötena. Förhoppningsvis skapas nätverk där vi kan hjälpa varandra med olika frågor och problem.

Arrangörerna hade förberett några punkter, bl a tankar om vilka aktiviteter föreningen kan ha och vilka frågor som är viktiga att ta upp, hur ofta, och var, möten ska hållas m m. En speciell fråga som presenterades var den s k SINK-skatten. Du kan läsa mer om den i texten längst ner.

Svenskmote

Aktiviteter
Föreningen kommer att ordna olika slags aktiviteter. Vilka de blir beror på dig som medlem, vad du vill göra. Kom med förslag!

Förslag som hittills lämnats är

  • Thailändsk matlagning

  • Utflykter, ibland med informationsmöten om utflyktsmålet före utflykten

  • Studiecirklar, t ex i thailändska språket

  • Motionsaktiviteter av olika slag, t ex aerobics.

Efter mötesinledningen resonerade deltagarna vid de olika borden om vilka aktiviteter och frågor som föreningen borde syssla med. Bland frågor som nämndes var:

  • utbyte av erfarenheter när det gäller t ex visumfrågor, hur man ordnar körkort, fastighetsjuridik m m,

  • sociala aktiviteter, utflykter och besök,

  • bjuda in thailändska myndighetspersoner,

  • sprida information om vad som händer i området,

  • dela med oss när det gäller tips på hantverkare,

  • etc.

Inga medlemsavgifter föreslås tas ut.


Här är den mötesinbjudan som spreds i Hua Hin – Cha-Am-området inför mötet den 27/11:

Svenskförening på gång

Vi är några personer som ser ett behov av en svenskförening. Varför och vad är syftet?

Självklart att kunna utbyta erfarenheter och kanske hjälpas åt med en massa praktiska detaljer. Inte minst byråkratin i Thailand som till och från kan vara ”ihärdig”. Många av oss har även samlat på sig mycket kunskaper om visum, körkort, fastighetsfrågor m m. Dessutom är det alltid trevligt att få fler bekanta, kanske hitta på något trevligt tillsammans etc. Det är vi själva som avgör vad vi vill göra av en förening.

En speciell fråga vi börjat titta på är den så kallade SINK-skatten. Svenskar bosatta utomlands, som uppbär pension eller inkomst av tjänst, får idag betala 25% skatt till svenska staten. För denna skatt får svenskar bosatta i Thailand (till skillnad från t ex svenskar bosatta inom EU) ingenting tillbaka. Sjukvården, till exempel, får man själv bekosta, vare sig man vårdas i Thailand eller i Sverige. Vi jobbar tillsammans med likasinnade i andra länder för att förändra denna skatt.

          Välkommen till ett första möte:

Torsdagen den 27 november kl. 18.00

Då samlas vi hos ”Lasse” på Sweden Restaurant, 18/3 Poolsuk Road. Om nu allt fungerar med goda vänner som kan ta med sig råvaran, gula ärter och punch, ja, då blir det detta som serveras. Priset för denna måltid vet vi inte riktigt men det torde inte belasta var och ens plånbok enormt mycket!

Vi skulle uppskatta om du/ni med ett enkelt mail eller ett telefonsamtal anmäler att ni kommer.

Upplys gärna vänner och bekanta om detta möte

Alla skall känna sig varmt (både av klimatet och soppan) välkomna.


SINK

SINK står för ”Särskild inkomstskatt för dig som arbetar i Sverige och bor utomlands”. Skattesatsen är 25%. 

Skatten omfattar inte bara direkta inkomster av arbete, utan även utlandssvenskars pensioner som kommer från Sverige. Pension betraktas alltså som uppskjuten, obeskattad lön.

SINK-skattande boende inom EU och andra länder som omfattas av det landets socialförsäkringssystem har en social trygghet i ryggen från det landet, vilket kan ses motsvara en person boende i Sverige, som betalar vanlig inkomstskatt.

Men svenskar boende i Thailand betalar skatten utan att få något som helst i utbyte, eftersom det inte finns något thailändskt socialförsäkringssystem som omfattar svenskar i Thailand.

Den svenska kommunala skatten är i genomsnitt 31,5%, alltså inte särskilt mycket högre än SINK-skatten. Skattar man på vanligt sätt, enligt den s.k. inkomstskattelagen, så omfattas man av det svenska sociala systemet fullt ut. För pensionärer, som oftast behöver mer sjukvård ju äldre man blir, kan skillnaderna vara dramatiska. Dels betalar man 25% skatt utan att få något tillbaka. Dels krävs dessutom förmodligen en privat försäkring i Thailand. En försäkring som blir dyrare ju äldre man är.

Man kan själv välja att skatta enligt inkomstskattelagen, och omfattas av det svenska trygghetssystemet. Men Sverige ligger inte närmare Thailand för det, så i praktiken får man svårt att utnyttja t ex den svenska sjukvården.