Medlemsmötet 23 februari

Föreningens ordförande Gert Andersson hälsade de cirka 100 medlemmarna välkomna till mötet. Gert Andersson hälsade också gästerna Else-Marie Lundin, hundprojektet, och Handelskammarens ledamöter Kenneth Radenkranz, Peter Björk och Stefan de Becassy  välkomna.

Första punkten på dagordningen var en skål för vår lilla nyfödda prinsessa. Vi hälsar henne välkommen till världen.

Else-Marie Lundin redogjorde för det arbete hon och hennes medhjälpare lägger ner för att ge de herrelösa hundarna i Hua Hin en dräglig tillvaro (mer information, se här).

Projektet arbetar småskaligt i sitt eget område med att fånga in hundar för vaccination,      sterilisering av tikarna och kanske utplacering hos familjer eller i närliggande kloster. Projektet samarbetar med veterinärer för undersökning av hundarna.

Else-Marie berättade solskenshistorier om hundar som fått ett bra liv. Thailändarna i områden omkring uppskattar deras arbete.

Det finns ingen lag om djurhållning i Thailand och det lagförslag som lades fram i höstas bordlades för närmare utredning.

Else-Marie uppmanade alla att se över situationen i sina områden och kanske göra något åt situationen.

2-minuters-inlägg Gunnar Ödin och Bo Johansson presenterade en utflykt den 2 mars till ett fladdermössberg norr om Cha Am. Information skickas ut via mail till medlemmarna.

Det finns miljoner fladdermöss som bor i berget och kl. 18.30 (ganska exakt) flyger de ut för att fånga insekter. Det är denna upplevelse de vill dela med till oss alla.

Därefter följde Handelskammarens presentation, se längre ner på denna sida.

Det blev ett långt och uppskattat möte. Gert Andersson tackade de medverkande och önskade alla en fortsatt trevlig kväll.


Svenska Handelskammaren 

– Property Club

Thai-Swedish Chamber of Commerce, TSCC, informerade om sitt nya projekt ”Property Club” och  i anslutning till det svara på frågor runt fastighetsägande och andra närliggande områden. Svenska handelskammaren representerades av Peter Björk, VD, Kenneth Radenkrantz, styrelseordförande, och Stefan de Becassy, ansvarig för publikationen ”Property Guide”.

Handelskammarens verksamhet genomgår sedan ett par år tillbaka en genomgripande förändring. Basverksamheten är även i framtiden densamma: att hjälpa svenska företag, som etablerar sig i Thailand, idka lobbyverksamhet gentemot thailändska myndigheter och genom networking få till stånd ett utbyte av synpunkter och idéer mellan svenska företag. Verksamheten finansieras genom medlemsavgifterna från företag och enskilda.

Svenska företag är idag internationella och VD är nödvändigtvis inte längre svensk. Lobbingverksamheten är i princip densamma som tidigare men det är andra målgrupper än företag som drar nytta av handelskammarens arbete, huvudsakligen svenskar som köpt eller ska köpa egendom i Thailand. Det finns cirka 15 – 20.000 svenska fastighetsägare i Thailand.

Många har blivit lurade, fått uppleva grava förseningar eller helt enkelt förlorat en massa pengar. Detta är anledningen till publiceringen av Property Guide, att objektivt vägleda svenskar vid fastighetsköp. Det finns ett liv efter ett fastighetsköp som också kan gå galet. Det är anledningen till att bilda en TSCC Property Club.

Grundorsaken till att problem uppstår är att utlänningar inte får äga mark i Thailand. Vanligaste sättet att hantera detta är via leasing eller fastighetsbildning med 49% utländskt och 51% thailändskt ägande. Sedan några år tillbaka är enligt handelskammarens uppfattning denna konstruktion olaglig. Den/de thailändare som ingår i bolaget måste ha ekonomiska möjligheter att faktiskt äga sin andel. Myndigheterna har fått direktiv om strikt tillämpning av lagen och det är bara en tidsfråga innan alla bolag har kontrollerats. Man riskerar då att förlora sin egendom, menar TSCC.

Beträffande leasingperioden är det numera bara tillåtet med 30 års leasingperiod. Dessa begränsningar ställer till problem och gör ”ägandet” av hus och mark mycket osäkra. Handelskammaren rekommenderar att huset alltid skrivs på ägaren, oavsett hur man löser markfrågan.

TSCC rekommenderar också att man upprättar ett thailändskt testamente för de tillgångar man har i Thailand. Ett svenskt testamente gäller inte i Thailand, enligt TSCC. Det måste för att accepteras här, anpassas till de formkrav de thailändska myndigheterna har, d.v.s. vilka uppgifter som ingår och hur de presenteras. (Se vidare info under testamentsfrågor på Svenskföreningens hemsida.)

Genom medlemskap i Property Club får medlemmen tillgången till ett paket av förmåner.
• Lobbyverksamhet gentemot thailändska myndigheter, i första hand om leasehold, “Long-stay” visum etc.
• Särskild service för husägare med inledande rådgivning, och inbjudan till seminarier som handlar om fastighetsfrågor i Thailand och ”Long-stay” visum.
• Servicepaket med sjukvård, försäkringar, skatterådgivning, bankärenden, juridisk rådgivning      m.m.
• Flygresor med SAS, Skandinavien-Thailand, cirka 8% rabatt.

Kostnad för medlemskap i Property Club är 2.000 baht per år samt inskrivningsavgift vid första tillfället, 1.000 baht.

Arbetstillstånd
Arbetstillstånd måste varje utlänning ha, som utför någon form av arbete i Thailand. Att söka arbetstillstånd kan vara krångligt och omständligt och reglerna ser olika ut i olika delar av landet. Frågor ställs om vad man får göra utan arbetstillstånd. Enligt lagen räknas all form av arbete, oavsett om det utgår någon ersättning eller inte. Problem kan uppstå om lagen tolkas strikt, vilket även här myndigheterna fått direktiv att göra. Många villaområden har bildat villaföreningar som via kommittéer beslutar om och administrerar drift och underhåll av sitt område. Det är osäkert vad man får göra i kommittéerna utan arbetstillstånd. Det finns områden vars kommittémedlemmar råkat illa ut.

Blir man anhållen och förd till polisstationen har man vissa rättigheter (enl. Chavalit & Finch advokatbyrå , publicerat i Hua Hin Today, febr 2012). Enligt handelskammaren tar inte polisen hänsyn till detta.

Också i frågor om arbetstillstånd (eller icke arbetstillstånd) kan man få sakkunnig hjälp av oberoende advokater i Bangkok knutna till Property Club.


Bolagsbildningen

Handelskammarens besök vid medlemsmötet den 23/2 blev minst sagt omdebatterat. Det var framför allt två inslag som berörde och upprörde:
– Vad får jag som utlänning göra utan arbetstillstånd?
– De bolagsbildningar många har är olagliga. Arbetstillstånd återkommer vi till.

Ja, vad är det som gäller beträffande bolagsbildningar där många har såväl hus som tomt i bolaget? Där många har thailändare i bolaget som i sanningens namn inte kan bidra med något kapital.

Handelskammaren fokuserade på olagligheten och att detta kunde leda till att myndigheterna konfiskerade bolagen. Att man i princip skulle få gå från hus och hem. Att handelskammaren hade ”frågan på agendan” och att man skulle jobba för att få förändringar tillstånd. Att ovanstående störde nattsömnen för många är en självklarhet. Kan det verkligen gå till så?

Vi tog upp frågan med Khun Ton på P&A Notary som i mångt och mycket varit vår kontaktperson när det gäller just bolagsbildning. Han svarar följande:

– De företag som bildades på ett enligt lagen korrekt sätt är fortfarande lagliga.
– Det har inte skett någon förändring av lagen.
– Bestämmelsen att de thailändska delägarna ska ha reella ekonomiska möjligheter har alltid funnits.
– Att separera ägandet av huset från ägandet av tomten är däremot, enligt Khun Ton, olagligt.
– Om företagsbildningen efter kontroll från myndigheten underkänns har man 180 dagar på sig att bilda ett nytt företag.
– Risken att egendomen konfiskeras är i stort sett obefintlig.

Om någon myndighet besöker en enskild bolagsman så skall man alltid begära legitimation och aldrig skriva på något papper. Begär att omgående få kontakta en advokat.

 Det är självklart upp till varje medlem att själva bedöma de olika synpunkterna som Khun Ton och handelskammaren delgett oss.

 Styrelsen i Svenskföreningen