Föreningsmötet 31 mars:

Hälsosamt möte!

Säsongens sista medlemsmöte handlade om olika hälsoproblem. Trots att mars är hemresemånad för många svenskar kom ändå cirka 60 personer till restaurang 3 Girls för att lyssna på dr Moreton och hans två kollegor från Bangkok Hospital och leg optiker Leif Bjurman från Svenskföreningen.

Dr Moreton informerade om stroke men också lite om hjärtproblem som kan drabba oss. Vi fick veta hur man tidigt kan upptäcka symptom på stroke – som antingen är en propp eller blödning i hjärnan – vad man gör om man misstänker  att någon drabbats, hur man behandlar och hur man kan förebygga.

Alla medlemmar blev inbjudna till Grand Opening på Bangkok Hospital. Onsdagen den 6 April kl. 10.00 har sjukhuset stor invigning för sin enhet i Hua Hin. Bl.a. erbjuds fri tandundersökning inkl. röntgen till ett värde av 500 Bt. Alla är mycket välkomna!

Leg optiker Leif Bjurman informerade om vanliga synproblem hos äldre och framhöll vikten av att regelbundet kontrollera sin syn. Grön starr och grå starr bör man vara observant på. För de som har en sjukdomshistoria i släkten med grön starr är det extra viktigt att mäta trycket i ögat regelbundet, för att kunna vidta åtgärder i tid. Grå starr går att behandla men det gör inte grön starr, när skadorna i ögat redan uppstått.

När det gäller optikerna här i Huahin, som är de enda Leif har sett med egna ögon, tycker han att de är bra på att prova ut glas, som håller samma kvalitet som i Sverige men är billigare. Leveranstiden är också god. Märkesbågarna, som det finns fullvärdiga kollektioner av, håller ungefär samma priser som i Sverige. När det gäller utrustning för tryckmätning av ögonen, undersökning av främre delen av ögonen och näthinnan har svenska optiker en bredare utrustning som man fick börja använda i samband med att legitimation infördes. Samtidigt höjdes kraven på utbildning.

Under programpunkten “2 minuter” informerade Per Damsberg, som är utbildad i hjärt- och lungräddning i Sverige och har hållit kurser där, att det till hösten kan vara möjligt att hålla kurser för Svenskföreningens medlemmar om intresse finns.

Mer information om hjärt- och lungräddning finns i spalten till vänster under Nödnummer och sjukvårdsinformation.

Barbro Rehnberg berättade att dansaftnarna, som inte kom igång under våren, förhoppningsvis ska kunna starta till hösten i stället. 

Peter Rehn informerade om att det som vanligt blir “mingelträffar” under sommaruppehållet i Svenskföreningen, den 3:e torsdagen varje månad.

Medlemmarna önskades en trevlig sommar av styrelsen, som också informerade kort om inplanerade föreläsare under nästa säsong. Honorärkonsuln, som nu lär vara utsedd, står högt på listan. Likaså information om försäkringsfrågor i Thailand. I oktober är Svenska Kyrkan i Bangkok preliminärt inbokad.


Riktlinjer för att förebygga stroke:
1. Kontrollera ditt blodtryck minst var 6:e månad. Om det är förhöjt, rådgör med din läkare om lämpliga åtgärder. Det finns numera enkla blodtrycksmätare att köpa, så du kan själv hålla koll på blodtrycket.
2. Ta reda på om du har atrial fibrillation, AF – en typ av oregelbunden hjärtverksamhet. Om du har det – rådgör med din läkare om lämpliga åtgärder.
3. Om du röker – sluta!
4. Kostvanor – en diet som är snål på fett, kolhydrater och salt, d.v.s. ät med fördel thaimat.
5. Om du dricker alkohol, gör det med måtta. En drink eller ett glas vin på kvällen kan till och med vara nyttigt.
6. Ta reda på ditt kolesterolvärde. Om det är högt, rådgör med din läkare om lämpliga åtgärder.
7. Om du är diabetiker, följ noga din läkares anvisningar för att ha kontroll över diabetesen.
8. Motionera dagligen. Du behöver inte gå till gymmet – en snabb promenad längs stranden är alldels utmärkt. 

Det är särskilt viktigt att följa dessa råd om du har stroke eller hjärtattacker i släkten.

Akutinsatser vid stroke: Ischemisk stroke (Blodpropp): – Propplösande medicinering eller ingrepp som spränger propparna.

Hemorrhagisk stroke (hjärnblödning) – Genom kirurgiska ingrepp avlägsna blodet och/eller laga det trasiga blodkärlet.


Sammanfattning av Dr. Moretons föredrag om stroke

Stroke är en vanligare sjukdom än de flesta tror – även i yngre åldrar – och är en ledande dödsorsak över hela världen. I Sverige drabbas 600 svenskar per år av stroke. Det betyder en var 85:e minut. Stroke och hjärtattack är skilda sjukdomar men uppstår båda i cirkulationssystemet, i våra blodkärl.

Hjärt- och kärlsjukdomar som dödsorsak är vanligare i västvärlden än i de Asiatiska länderna. Nästan dubbelt så många dör i Tyskland som i Japan av sjukdomar i cirkulationssystemet, 290 av 100.000 personer i Tyskland jämfört med enbart 150 av 100 000 i Japan.

Stroke är en betydande orsak till handikapp i vuxen ålder. Upp till 80 % av alla inträffade fall av stroke kan förebyggas.

Kvinnor och stroke
— Mer än dubbelt så många kvinnor dör av stroke som av bröstcancer varje år.
— Fler kvinnor än män dör av stroke. Risken är högre för kvinnor beroende på att de lever längre.
— Kvinnor blir mer handikappade efter en stroke än män.
— Fler kvinnor i åldrarna 45 -54 år drabbas av stroke på grund av de hormonförändringar som då sker (östrogenet).

Riskfaktorer
– Högt blodtryck
– Diabetes
– Fetma
– Rökning
– Sicklecellanemi

Det finns två typer av stroke: Ischemisk – som orsakas av en propp som blockerar blodtillförseln till hjärnan, Hemorrhagisk – som orsakas av ett brustet blodkärl, som gör att blod strömmar ut i eller runt hjärnan.

Symptom på stroke
– Plötslig och kraftig huvudvärk
– Svårt att se med ena eller båda ögonen
– Plötslig yrsel och svårt att gå
– Plötslig förvirring och svårt att tala
– Plötsliga domningar eller svaghet i del av ansikte, arm eller ben.

Vid något av dessa symptom tillkalla genast ambulans – varje minut är viktig!

Dr Moreton påpekar att Bangkok Hospitals ambulanser har all teknisk utrustning som behövs och välutbildad ambulanspersonal som gör att akutbehandling kan sättas in redan på olycksplatsen.

TIA — Transient ischemisk attack (TIA) är ett varningstecken för kommande stroke – upp  till 40 % av alla TIA- patienter drabbas senare av stroke.
— Symptomen på TIA är de samma som för stroke.
— TIA- symptomen kan vara svaga och kan släppa efter några minuter eller timmar.
— Det är viktigt att snabbt söka läkarvård om du misstänker att du eller någon i din omgivning har fått en TIA-attack.

Allmänna uppfattningar om stroke:

Myt  Verklighet
Stroke kan inte förebyggas  Upp till 80 % kan förebyggas
Stroke kan inte behandlas Stroke kräver akutinsatser
Stroke drabbar bara äldre Vem som helst kan få stroke
Stroke drabbar hjärtat Stroke är en “hjärnattack”
Tillfrisknandet slutar efter 6 månader Tillfrisknandet kan pågå hela livet

Genomsnittskostnaden under livstiden hos en person som dabbats av stroke är cirka 100.000 Euro – och då är detta bara pengarna!

Tillfrisknande efter stroke Det finns fortfarande mycket vi inte vet om hjärnans förmåga att reparera skadorna efter en stroke.  En del hjärnceller kanske bara är tillfälligt skadade och kan återhämta sig igen. I vissa fall kan hjärnan lära om igen sådant som gått förlorat.  Ibland tar en annan del av hjärnan över efter den skadade. Personer som drabbats av stroke upplever ibland en oväntad och anmärkningsvärd förbättring som inte går att förklara.

I allmänhet kan man räkna med att:
o 10 % av de som överlever en stroke tillfrisknar nästan helt.
o 25 % tillfrisknar med någon mindre funktionsnedsättning.
o 40 % får medel- eller svårare funktionsnedsättning som kräver specialvård.
o 10 % behöver avancerad vård på specialavdelning eller långtidsvård.
o 15 % dör kort efter de fått en stroke.

Strokepatienter som överlever och deras familjer kan hitta fungerande lösningar till de flesta svårigheterna genom att ta itu med varje problem med tålamod, kreativitet och uthållighet.

Det finns olika typer av strokerehabilitering. Den strokedrabbades behov varierar beroende på vilken del av hjärnan som drabbats. 

Sjukgymnastik hjälper till att lära den strokedrabbade att gå och röra sig igen. Sjukgymnastiken arbetar med att förbättra rörelseförmåga och balans hos den partiellt eller ensidesförlamade.

Förändringar i livsstil hos den strokedrabbade och vårdarna Efter en stroke är ofta både den strokedrabbade och de anhöriga oroliga inför hur de ska klara sig på egen hand hemma.

Beteendeförändringar: Den strokedrabbades beteendeförändringar varierar beroende på vilken del av hjärnan som är påverkad. Vårdande partners måste vara medvetna om anledningen till beteendeförändringarna och inte bortse från att han eller hon också kan vara deprimerad.

Depression: Många av de som överlever stroke kan också få en depression. Det kan vara omtumlande, påverka stämningen och förtroendet för alla inblandade. Familjen kan hjälpa till genom att stimulera intresset för andra människor, uppmuntra fritidsaktiviteter och ge tillfälle att delta i andlig verksamhet. Bestående depression kan behandlas med terapi, individuellt eller i grupp samt med antidepressiva läkemedel.

Känslomässig labilitet: Att plötsligt börja skratta eller gråta utan någon synbar anledning – känslomässig labilitet drabbar många överlevande efter stroke. Den ”olämpliga” känslomässiga reaktionen kommer slumpmässigt och upphör lika snabbt som den började. 

Neglekt: Några strokeöverlevande tappar den del av omvärlden som finns på motsatta sidan där hjärnskadan uppstod. Detta påverkar deras förmåga att fullfölja visa aktiviteter. – De äter bara på ena sidan av tallriken eller känner bara igen ena sidan av urtalvan på en klocka 

Minnesförlust: – eller vasculär demens – kan vara så subtil att familjen inte upptäcker den till en början.   En person som överlevt en stroke kan vara orolig och behöva påminnas om att avsluta en mening eller en aktivitet.

Kommunikationsproblem: Om en stroke orsakar skada på språkcentrum I hjärnan, uppstår talproblem, afasi. Talproblem är bland de mest skrämmande efterverkningarna av stroke både för den överlevande och för familjen. Ofta behövs professionell hjälp. 

Behandlingsresurser:
— Rehabenhet på sjukhuset
— Slutenvårdsbehandling
— Behandling i hemmet
— Behandling i öppenvård
— Enhet för långtidsvård
— Kommunbaserade program
Sammanfattat och översatt av  Margareta