Besök gärna vår Facebook-sida!


Sök/kategori

Sök/datum

Levnadsintyg via webben

Pensionsmyndigheten begär årligen levnadsintyg från de som har en pågående utbetalning från Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan.  Man kan lämna sådana intyg elektroniskt, via pensionsmyndighetens webbplats 
https://www.pensionsmyndigheten.se/for-pensionarer/pensionar-utanfor-sverige/levnadsintyg 

Har du ändrat adress eller civilstånd kommer du ha möjlighet att anmäla det när du loggat in i tjänsten. Varje höst får du som bor i ett annat land och får pension från Sverige ett levnadsintyg och informationsbrev skickat till dig. På webbplatsen finns förstås också mer information om levnadsintyg.