Nytt från årsmötet:

Sänkt medlemsavgift


Carl Edblom ledde som vanligt årsmötet, på ett både effe
ktivt och trevligt sätt.

Tre nya styrelsemedlemmar valdes in, samtidigt som tre lämnade styrelsen efter gott arbete. Invalda blev Bengt Mellberg, Lotta Robertsson och Sune Westhed.

Ordförande C-G Ericsson och ledamöterna Rakel Fagerström och Lars Gullstrand avgick från styrelsen och avtackades för sina fina insatser.

Styrelsen består nu av Lars Håkansson, ordförande, Lars Olof Fagerström, Anci Länta, Bengt Mellberg, Lotta Robertsson och Sune Westhed.

Årsmötet beslutade vidare att sänka medlemsavgiften med 200 baht, till 500 baht per säsong. Mötet beslutade också att öppna alla medlemssidor på webbplatsen.
Grand Hotell bjöd avslutningsvis på en utsökt buffé.

Årsmötets protokoll hittar du här.

Vid årsmötet gav nyvalde ordföranden Lars Håkansson senaste nyheterna om utvecklingen av infrastrukturen i Hua Hin, bl.a. tåg och flyg.

Avgående ordföranden C-G Ericsson tackade styrelsen för ett gott arbete under verksamhetsåret 2017. C-G blev själv avtackad, eftersom han lämnade både ordförandeskapet och styrelsen.   Foton:Per Damsberg.