Lyckat möte den 24/11 !

Efter en hel del besvär med mat och ljud fungerade nu mötet på restaurang 3 Girls utmärkt!

Ordföranden, Gert Andersson, hälsade de cirka 120 deltagarna hjärtligt välkomna till dagens träff.

Han informerade lite om det arbete som gjorts för att tillse att mötet och förtäringen skulle visa en helt annan klass än vid föregående tillfälle. Ett otal möte inom styrelsen och med representanter för restaurangen har genomförts. Ljudanläggningen har genomgåtts och de gamla ärtorna har övergetts. Nu använder restaurangen en ny sorts ärtor.

Tyvärr hade den nyutsedde honorärkonsuln Victor Sukseree tvingats lämna återbud p.g.a. ett dödsfall bland hans närmast bekanta.

Ärtsoppebuffén avnjöts och alla kunde konstatera att det var en mycket god och välkokt soppa som serverades den här gången. På fråga meddelade ordföranden att de fanns att köpa på Villa Market. De säljs som Yellow Split peas.

Dagens 2 minuter-talare var Lars Roos som företrädde valberedningen. Han uppmanade intresserade damer som kunde tänka sig att ingå i styrelsen att ta kontakt med honom. Styrelsen har idag en alltför stor dominans av män. Även en revisor med suppleant behövdes inför det kommande årsmötet den 26 januari.

Pär Kågeby äntrade därefter scenen och började informationen kring det nya konsulat som nu kommer att öppnas i Hua Hin.

Konsuln är utsedd av Sveriges regering och är den 60-årige chefen för Hotel Dusit, Victor Sukseree. Han har varit chef för hotellet i 21 år och är en väletablerad och välkänd affärsman, vilket är en förutsättning för att kunna ha rollen som honorärkonsul.

Hans utnämning i Sverige är alltså klar, nu väntar dels ett beslut av Thailands regering, vilket väntas inom snar framtid, och därefter också ett beslut av Thailands kung.

Man arbetar med förhoppningen att konsulatet ska kunna öppnas i slutet av januari 2012. Konsulatet blir placerat inom Dusit-området men med en egen parkeringsplats. Preliminära öppettider är måndag-fredag 9-13.

Konsulatet kan hjälpa till med alla de intyg och stämplar som man idag får resa till ambassaden i Bangkok för att erhålla. Man kommer också att ansvara för andra konsulära tjänster, som t ex
– Assistans åt anhöriga till någon av de cirka 85 svenska medborgare som avlider i Thailand årligen och behöver hjälp med det ibland omfattande pappersarbetet.
– Besök hos ensamma svenskar som är inlagda på sjukhus.
– Besöka och hjälpa de cirka 75 svenskar som grips i Thailand, med mat, dryck och advokatkontakt.

Konsulatet kan inte hjälpa till med pass och visum. Detta hanteras fortfarande via ambassaden i Bangkok.

Konsuln kommer också att ha månatliga sammanträden med berörda myndigheter, t ex      immigrationen. Detta bör kunna underlätta handläggningen av vissa frågor.

Pär berättade därefter att han inom kort kommer att ha ett möte med de högsta ansvariga för Thailands immigrationsmyndighet för att diskutera de konstigheter som vissa svenskar drabbats av vid besök på immigrationen i Hua Hin. De har bl a erbjudits lån för att klara visumkraven till mycket hög ränta.

Den som har exempel på felaktig behandling från immigrationens sida får gärna skriva en kort sammanfattning på engelska och vidarebefordra till Gert Andersson. De kommer sedan att helt anonymt skickas över till Pär för att utgöra grunden för de kommande myndighetsdiskussionerna.

Gert tackade Pär för ett som vanligt trevligt besök hos oss i Hua Hin.

Gert och Margareta Olsson gav en kort information om att det fortfarande finns ett fåtal platser kvar på bussarna till Ikea den 7 december.

En matlagningskurs som ställts in på tisdagen, då man saknade fordon för att ta sig till marknaden, vittnade om de olika synsätt svenskar och thailändare har på saker och ting. Händelsen får sorteras in under rubriken Kulturkrockar, där nordbornas sinne för ordning och reda möter den mer fria thailändaren med tanken att det kommer en dag i morgon också.

Gert talade lite om den genomförda enkäten, om varför våra medlemmar kommer på mötena. Det visar sig att en stor majoritet ser den sociala samvaron och programpunkterna som viktigast.

Lars Olsson