Översätt

English English Swedish Swedish Thai Thai

Kategorier

Vet du vad du skrivit på?

Det har kommit till föreningens kännedom att några medlemmar blivit lurade att skriva på thailändska papper som de trott varit något annat än de i själva verkat var. 

Se därför till att inte skriva på papper som du inte säkert vet vad de innebär! Du kan hamna i mycket svåra situationer!


Betalar du rätt för
skötseln av ditt bolag?

Många äger sina tomter, och ofta även hus, via bolag. Bolag som ska skötas administrativt – balans- och resultaträkning, skatteinbetalningar m.m.

Det finns många konsulter som erbjuder tjänsten att sköta ditt bolag. Men du bör se upp med avgiften!

Vi har fått rapporter om att det finns konsulter som tar upp till 45.000 baht per år för denna tjänst, vilket måste anses vara mycket dyrt. Vanligtvis ligger kostnaden för dessa tjänster – inkl. rådgivning – på 11.000 – 15.000 baht per år.


Erfarenhetsutbyte

Medlemmar har begärt att vi ska ha en webbsida för att utbyta erfarenheter mellan varandra. Denna sida är till för att möta det önskemålet.

Här delar vi alla i föreningen med oss till varandra, när det gäller goda och ev. dåliga erfarenheter av t.ex. företag och affärer.

Vi håller en saklig och tydlig ton, där händelser och kvalitet dominerar, inte i första hand egna värderingar om enskilda händelser eller personer.

Skicka dina erfarenheter till redaktören (larsolof@sfhh.se)!
Redaktören förbehåller sig rätten att redigera inläggen.