Översätt

Kategorier

Vår Facebook sida

Facebook inlägg

Hej!

Vi i Samorganisationen för svenskföreningar i Thailand fortsätter arbetet med att uppmärksamma problemet att svenska pensionärer i Thailand betalar skatt till Sverige men får i princip inget för skatten.

I stället kämpar många med de höga kostnaderna för privat sjukvårdsförsäkring. En stor andel av pensionärerna i Thailand saknar tyvärr sjukvårdsförsäkring.

Ett led i arbetet är att skriva debattartiklar till svenska media. Expressen har idag publicerat en sådan artikel, se länken https://www.expressen.se/debatt/

Sprid gärna denna information!

Vänliga hälsningar
... Se merSe mindre

Visa på Facebook

Information från svenska konsulatet om ändrade öppettider under denna veckan.

Please be informed that all the Swedish Consulates in Thailand, Laos, Myanmar and Taiwan will be closed on Thursday, 24 May and Friday, 25 May due to a joint conference.
The Consulates will open during regular hours from Monday 28 May.

Vänligen notera att alla svenska konsulat i Thailand, Laos, Myanmar och Taiwan kommer att vara stängda torsdagen den 24 maj och fredagen den 25 maj med anledning av en gemensam konferens.
Konsulaten öppnar igen som vanligt från måndagen 28 maj.


Ordinarie Besökstider / Visiting hours
Måndag - Fredag: 8,00 - 12,00 (On 9,00 - 12,00) Monday - Friday: 8,00 - 12,00 (Wen 9,00 - 12,00) För helgdagar, var god se vår hemsida.
... Se merSe mindre

Visa på FacebookHej!

I det arbete med frågan om sjukvårdsförsäkring som svenskföreningarna i Thailand bedriver, har två artiklar (på engelska) publicerats.

I ScandAsias senaste nummer, sidan 8, har Samorganisationen för svenskföreningar i Thailand, SAMS, fått en debattartikel publicerad. Artikeln lyfter fram den stora orättvisan att svenska pensionärer som vistas längre tid utanför EU/EES, t.ex. i Thailand, inte får något för sin skatt. Vi är utestängda från de sjukvårdsförmåner som boende i Sverige och övriga EU har, trots att vi också betalar skatt till Sverige.

Läs debattartikeln här!

Som tidigare meddelats, jobbar SAMS tillsammans med Bangkok Insurance Brokers Co. Ltd (BIB) för att initiera den största gruppsjukvårdsförsäkringen för utlänningar i Thailand, för alla oavsett ålder, med täckning för både olyckfall och sjukdom. Ingen sjukdom är undantagen, försäkringen täcker den försäkrades alla existerande sjukdomstillstånd. Försäkringen gäller enbart statliga sjukhus, vilket gör att premien blir låg. I dagsläget uppskattas den att bli från drygt 2.000 baht/månad.

Det nya är att tidningen Phuket News har nu publicerat en artikel om hela SAMS försäkringsarbete och dess bakgrund. Läs den läsvärda artikeln i Phuket News!

Läs mer om dessa saker på vår webbplats sfhh.se!

Om ett par veckor kommer också Hua Hin Today att publicera en artikel om ovanstående arbete.

Vänliga hälsningar,

Lars Olof Fagerström
Ansvarig för frågan om sjukvårdsförsäkring
Svenskföreningen i Hua Hin
... Se merSe mindre

Visa på Facebook

Vet du vad du skrivit på?

Det har kommit till föreningens kännedom att några medlemmar blivit lurade att skriva på thailändska papper som de trott varit något annat än de i själva verkat var. 

Se därför till att inte skriva på papper som du inte säkert vet vad de innebär! Du kan hamna i mycket svåra situationer!


Betalar du rätt för
skötseln av ditt bolag?

Många äger sina tomter, och ofta även hus, via bolag. Bolag som ska skötas administrativt – balans- och resultaträkning, skatteinbetalningar m.m.

Det finns många konsulter som erbjuder tjänsten att sköta ditt bolag. Men du bör se upp med avgiften!

Vi har fått rapporter om att det finns konsulter som tar upp till 45.000 baht per år för denna tjänst, vilket måste anses vara mycket dyrt. Vanligtvis ligger kostnaden för dessa tjänster – inkl. rådgivning – på 11.000 – 15.000 baht per år.


Erfarenhetsutbyte

Medlemmar har begärt att vi ska ha en webbsida för att utbyta erfarenheter mellan varandra. Denna sida är till för att möta det önskemålet.

Här delar vi alla i föreningen med oss till varandra, när det gäller goda och ev. dåliga erfarenheter av t.ex. företag och affärer.

Vi håller en saklig och tydlig ton, där händelser och kvalitet dominerar, inte i första hand egna värderingar om enskilda händelser eller personer.

Skicka dina erfarenheter till redaktören (larsolof@sfhh.se)!
Redaktören förbehåller sig rätten att redigera inläggen.

Share This