Översätt

Kategorier

Vår Facebook sida

Facebook inlägg

Hej!

Vi i Samorganisationen för svenskföreningar i Thailand fortsätter arbetet med att uppmärksamma problemet att svenska pensionärer i Thailand betalar skatt till Sverige men får i princip inget för skatten.

I stället kämpar många med de höga kostnaderna för privat sjukvårdsförsäkring. En stor andel av pensionärerna i Thailand saknar tyvärr sjukvårdsförsäkring.

Ett led i arbetet är att skriva debattartiklar till svenska media. Expressen har idag publicerat en sådan artikel, se länken https://www.expressen.se/debatt/

Sprid gärna denna information!

Vänliga hälsningar
... Se merSe mindre

Visa på Facebook

Information från svenska konsulatet om ändrade öppettider under denna veckan.

Please be informed that all the Swedish Consulates in Thailand, Laos, Myanmar and Taiwan will be closed on Thursday, 24 May and Friday, 25 May due to a joint conference.
The Consulates will open during regular hours from Monday 28 May.

Vänligen notera att alla svenska konsulat i Thailand, Laos, Myanmar och Taiwan kommer att vara stängda torsdagen den 24 maj och fredagen den 25 maj med anledning av en gemensam konferens.
Konsulaten öppnar igen som vanligt från måndagen 28 maj.


Ordinarie Besökstider / Visiting hours
Måndag - Fredag: 8,00 - 12,00 (On 9,00 - 12,00) Monday - Friday: 8,00 - 12,00 (Wen 9,00 - 12,00) För helgdagar, var god se vår hemsida.
... Se merSe mindre

Visa på FacebookHej!

I det arbete med frågan om sjukvårdsförsäkring som svenskföreningarna i Thailand bedriver, har två artiklar (på engelska) publicerats.

I ScandAsias senaste nummer, sidan 8, har Samorganisationen för svenskföreningar i Thailand, SAMS, fått en debattartikel publicerad. Artikeln lyfter fram den stora orättvisan att svenska pensionärer som vistas längre tid utanför EU/EES, t.ex. i Thailand, inte får något för sin skatt. Vi är utestängda från de sjukvårdsförmåner som boende i Sverige och övriga EU har, trots att vi också betalar skatt till Sverige.

Läs debattartikeln här!

Som tidigare meddelats, jobbar SAMS tillsammans med Bangkok Insurance Brokers Co. Ltd (BIB) för att initiera den största gruppsjukvårdsförsäkringen för utlänningar i Thailand, för alla oavsett ålder, med täckning för både olyckfall och sjukdom. Ingen sjukdom är undantagen, försäkringen täcker den försäkrades alla existerande sjukdomstillstånd. Försäkringen gäller enbart statliga sjukhus, vilket gör att premien blir låg. I dagsläget uppskattas den att bli från drygt 2.000 baht/månad.

Det nya är att tidningen Phuket News har nu publicerat en artikel om hela SAMS försäkringsarbete och dess bakgrund. Läs den läsvärda artikeln i Phuket News!

Läs mer om dessa saker på vår webbplats sfhh.se!

Om ett par veckor kommer också Hua Hin Today att publicera en artikel om ovanstående arbete.

Vänliga hälsningar,

Lars Olof Fagerström
Ansvarig för frågan om sjukvårdsförsäkring
Svenskföreningen i Hua Hin
... Se merSe mindre

Visa på Facebook

Vid föreningen medlemsmöte den 30 januari 2014 berättade Ingemar Jansson och Khun Warun om elsäkerhet och dito osäkerhet i Thailand.

Du finner deras presentation här!


Säkringarna i våra hus har väl tilltagen kapacitet, 10 – 40 Ampère. Förhoppningsvis klarar även ledningarna i huset dessa strömstyrkor. Större problem är det med eldosor och skarvsladdar.

Det är inte ovanligt att eldosan har en märkning på 15 A, medan själva ledningen kan ha en 0,5 mm2 koppartråd, i stället för 2 mm2 som det borde vara för att vara säker. Jag har en dosa märkt 15 A, med 1 mm2 area och en 10 A säkring. Mycket tveksam, ska absolut inte köras med full last, högst 6 A. Dessutom ska ledningen vara utrullad, inte lindad runt dosan, när man kör, för att kyla ledningen om så skulle behövas.

Jag har själv köpt två eldosor märkta 15 A men med 0,5 mm2 area! Innan jag märkte det så hann jag köra min elgryta på den ena. Säkringen i dosan gick först efter det att halva dosan smält ner… Så lita inte på dosan och kolla ledningens area. Den står skriven på ledningen.

Ett annat problem är att många elströmbrytare – inkl. de på många eldosor – är enpoliga. De bryter alltså den ena ledningen men inte den andra. Slumpen avgör om det är den spänningsförande ledningen eller nollan som bryts. Jag har själv fått en stöt av en ledning jag trodde var spänningslös.

Kolla med en elektrikerskruvmejsel (en mejsel med en liten lampa som talar om när spänning finns) om något av hålen har spänning när dosan är avstängd. Om så är fallet, dra ur kontakten ur vägguttaget och vrid kontakten så att stiften byter plats när de sätts in i vägguttaget igen. Då ska ingen spänning finnas i något av dosans hål.

I vissa fall är den mekaniska konstruktionen så dålig, att t.ex. ett stift i en kontakt kan gå igenom plasten och ta mot fingret, när man skjuter in kontakten i eluttaget. Även det har jag egen smärtsam erfarenhet av, när stiftet blev strömförande…

Tyvärr används jordanslutningen i våra vägguttag alltför sällan, de kontakter som apparaterna har är sällan försedda med jordstift. Vilket gör att vi ibland får småstötar av våra apparater. Om du har tittat närmare på en jordad kabel så är ofta jordkabeln tunnare än de strömförande kablarna. Det borde inte innebära någon risk men det känns lite märkligt…

Jordfelsbrytare ger mycket god säkerhet.


Ledningsareor för olika säkringar

  •  En säkring för 35 A kräver en minsta ledningsarea av 10 mm2
  •  En säkring för 25 A kräver en minsta ledningsarea av 6 mm2
  •  En säkring för 20 A kräver en minsta ledningsarea av 4 mm2
  •  En säkring för 15 eller 16 A kräver en minsta ledningsarea av 2,5 mm2
  •  En säkring för 0 till 10 A kräver en minsta ledningsarea av 1,5 mm2

Vilken strömstyrka har min apparat?

Om du vill veta hur många Ampère din apparat kräver, så kan du använda följande formel:

Watt / Volt = Ampère

Om du vill veta hur många Watt du maximalt kan koppla på över en säkring (med rätt dimensionerad ledning), så kan du använda formeln:

Volt * Ampère = Watt


Jord och jordfelsbrytare

Jord är till för att återleda ström om en apparats metallhölje p.g.a. fel skulle komma i kontakt med fas. Den skall då leda tillbaka strömmen med så lite resistans att säkringen går innan det blir farlig spänningsnivå i höljet. Det heter jord för att den är kopplad till just jorden med spett eller en stor plåt. Det finns mycket regler kring jord, t.ex.: Ledningen är alltid gulgrön och det är olagligt (i Sverige) att använda gulgrön ledning till något annat än skyddsjord. (För att trassla till det ytterligare så hade man röd jord förr och det kan finnas kvar i gamla hus.) Man får aldrig använda jord som återledare. (Koppla aldrig en apparat mellan fas och jord.)

Någonstans är nollan sammankopplad med jord. (Det går ingen nolla med från kraftverket.) Det är ganska vanligt i den egna el-centralen. Men det kan också vara i en större central tidigare i systemet. Nollan är till för att fungera som återledare för enfas-förbrukare.

En jordfelsbrytare känner om summan av strömmen i faser och nolla inte går jämt ut. Det betyder i praktiken att ström går en väg som den inte ska, t.ex. genom dig. När den strömmen blir tillräckligt stor, oftast >30mA, så löser den ut och stänger av strömmen.

Man bör inte ha för många apparater på samma jordfelsbrytare, eftersom många apparater läcker lite ström utan att vara farliga och då kan summan hamna över 30mA. Dessutom bör man inte koppla ihop frys och kylskåp med något som löser ut lätt.

En jordfelsbrytare gör mest nytta ihop med ojordad utrusning eftersom jordad redan har ett skydd (se första stycket). Den ger dock ett extra skydd även för jordade apparater och det ger större trygghet, t.ex. i en pool.

Lars Olof Fagerström

Share This