Gå med i Svenskföreningens bokcirkel! Den nu pågående cirkeln är avsedd för damerna i föreningen. Här är senaste referatet från bokcirkeln. Hör av dig till Anci Länta, anci@sfhh.se, så får du veta mer.