Bli medlem

För att bli icke betalande medlem i föreningen räcker det med att registrera dig med namn och e-post adress. Du hamnar då i vårt medlemsregister och får alla våra utskick. Alla personuppgifter lagras i enlighet med vår integritetspolicy.

Icke betalande medlem kan bli betalande medlem genom att helt enkelt delta på någon av föreningens möten eller luncher. Där kan du betala medlemsavgift och få ett medlemskort. Det berättigar dig till att delta på alla våra aktiviteter under innevarande säsong. En del aktiviteter är dock belagda med en avgift som inte ingår i medlemsavgiften.

Medlemsavgiften är 200 baht och gäller ett år från säsongsstart som kan variera något år från år. Se aktuellt kalendarium. 

Om du vill avregistrera dig som medlem kan du göra det här också.