Medlemskap i Svenskföreningen

Vill du få föreningens inbjudningar till de olika arrangemangen, sänd e-post till info@sfhh.se så antecknas du på föreningens sändlista.

För att bli medlem betalar du medlemskapet vid något av föreningens arrangemang.

Medlemsavgiften är 200 baht för hela säsongen 2019/2020, dvs fr o m 1 oktober 2019 till 30 september 2020. Samtidigt tas mötesavgiften (avgift för gäster) bort. De som deltar i våra aktiviteter är alltid medlemmar.

Läs mer om föreningens utbud under fliken Aktiviteter