Svenskföreningens årsmöte:
Utmaningarna för nya styrelsen

26 februari hölls Svenskföreningens årsmöte 2015. Den nyvalda styrelsen har en del utmaningar att ta tag i:
  • Möta de förväntningar som medlemsenkäten visar på (se nedan)
  • Få fler medlemmar att aktivera sig i föreningsarbetet
  • Hitta mötesformer som både passar den nuvarande medlemskåren och lockar nya medlemmar

Den nya styrelsen består av Carl Gunnar Ericson, ordförande, Per Damsberg, Lars Olof Fagerström, Rakel Fagerström, Lillvor Göthede och Barbro Rehnberg. Till revisor återvaldes Lars Roos och även valberedningen fick förnyat förtroende: Gert Andersson, Claes-Allan Lundin och Jan Trüschel.

En motion från Håkan Unnegård föreslog att föreningen skulle inregistrera ett enklare domännamn, för att förkorta e-postadresserna. Motionen bifölls av årsmötet.

Årsmötets buffé var av högsta klass - svårt att välja bland läckerheterna.   Foto: Per Damsberg.

Medlemsenkäten, som nyligen genomfördes, är en bra grund för den nya styrelsens arbete för att utveckla föreningen. 284 medlemmar har besvarat enkäten, varav 83 % är över 60 år.

Vad är då viktigast för medlemmarna, när det gäller föreningens verksamhet? Jo, samhällsinformation (t.ex. fastighets- och arvsjuridik, skatter m.m.), vilket hela 93 % lyft fram. Vidare vill man ha information om visumfrågor, försäkringar, sjukvård m.m. Dessa synpunkter stämmer väl överens med föreningens hittillsvarande verksamhet.

Finns det då några nya förslag att ta till sig, som förening? Javisst! Aktuell information om Hua Hin, Hua Hins historia, thailändsk kultur och traditioner m.m. Bjud gärna in svenska företagare och kändisar finns också med bland förslagen, liksom att fler utflykter och korta resor ska erbjudas. Musiken vid mötena tycker de flesta ska bort, den gör det svårare att höra.

Ordna gärna en årlig träff med de andra skandinaviska föreningarna i området och ordna enklare språkkurser (finns redan) är andra förslag. Medlemserbjudandena finns det en del synpunkter på, både positiva och negativa. Många tycker att de kan ersättas av annonser på webbsidan. En utvecklad webbsida och avvecklad ärtsoppa vid föreningsmötena är också synpunkter som förs fram.