Lyckat årsmöte!DSC03003

Cirka 130 medlemmar slöt upp till årsmötet och den efterföljande thaibuffén och dansen. Mötesordförande Carl Edblom skötte för tredje året mötesförhandlingarna, som vanligt på ett utmärkt sätt.

Ordföranden Gert Andersson omvaldes för ett år. Margareta Olsson, Carl Gunnar Eriksson och Lars Olof Fagerström omvaldes för 2 år. Till nya ledamöter valdes Else-Marie Lundin, Birgitta Bernhardsson och Siv Andell Jonsson, alla på 1 år.

Till ny revisor valdes Lars Roos för 1 år. Bo Bernhardsson valdes till revisorssuppleant. Jan Trüschel och Claes-Allan Lundin omvaldes för ett år i valberedningen, med Jan Trüschel som sammankallande.

Styrelsen hade lämnat ett förslag till stadgeändring, innebärande att verksamhetsåret ska sammanfalla med kalenderår, med ett förlängt verksamhetsår juli 2011 – december 2012. Mötet godkände stadgeändringen med mer än 2/3 majoritet.

Föreningens ordförande Gert Andersson tackade styrelseledamöter och medlemmar för deras insatser under det gångna året.

Särskilt avtackades tidigare styrelseledamoten Inger Cederwall och avgående styrelseledamoten Stefan Jerling samt övriga funktionärerna Khun Aom, Siv Österlund, Anne-Marie Sävström och Per Damsberg, vilka varit frivilliga medhjälpare till föreningen. Dessutom avtackades Khun Pla från 3 girls.

Lars Olof Fagerström