Årsmötet 28/2 på Dusit Thani

Årsmötet för verksamhetsåret 2012 hölls på hotell Dusit Thani Hua Hin, med ett 100-tal medlemmar på plats.

Till mötesordförande valdes Carl Edblom.
Allt underlag för mötet var i god tid utlagt på föreningens hemsida.

Årsmötet följde valberedningens förslag: Val 2013 på styrelsemedlemmar 2013.

Vår ordförande Gert Andersson och hans hustru Margareta Olsson lät meddela att de inte står till förfogande 2014.
Efter 5 år i styrelsen tyckte de att det var dags för nya krafter att ta vid.

!cid_56BCE2C0-131B-4BA4-9918-8D5EA6F3208B

Kommande verksamhet

Styrelsen kommer att prioritera två viktiga delar av vår verksamhet: ett utökat utbud av aktiviteter samt ett förstärkt samarbete med immigrationen i Hua Hin.

Planerade resor till Burma, Saigon, Kuala Lumpur/Langkawi samt blomsterfestivalen i norra Thailand kommer att presenteras på medlemsmötet i oktober.


Handlingar vid årsmötet

Agenda (pdf-fil) från årsmötet

Räkenskaper – (jpg-fil-öppnas i nytt fönster) för 2012

Revisionsberättelse – (jpg-fil-öppnas i nytt fönster) för 2012

Verksamhetsberättelse – VB 2012 (pdf-fil) för 2012

Valberedningens förslag – Val 2013 (pdf-fil)

Verksamhetsplan – Verksamhet 2013 (pdf-fil) för 2013


Vårt första medlemsmöte för hösten blir redan i september.

Ämnet blir svenska entreprenörer i Hua Hin.
I oktober kommer redaktionen från Hua Hin Today på besök och i november Pär Kågeby från svenska ambassaden tillsammans med vår honorärkonsul, Khun Victor Sukseree.

Nya krafter behövs!
Det är av största vikt att medlemmarna nu ställer upp för föreningen! 3 – 4 nya styrelsemedlemmar ska väljas in på årsmötet 2014. Alla intresserade bör höra av sig under våren till valberedningen, Jan Trüschel eller Claes Allan Lundin. Tipsa gärna dem om intresserade personer, om du inte själv vill ställa upp!