Välkommen till Svenskföreningen!

Säsongens arrangemang
Vid Svenskföreningens första möte för säsongen, den 23 november, fick vi möta Black Mountains VD Harald Elisson, som berättade om företaget och dess historia. Mycket intressant att lära känna denna fina anläggnings snabba framväxt och lyckosamma verksamhet!
 
Föreningens numera traditionella jullunch gick av stapeln den 7 december på restaurang Prime.

Den 14/12 har vi nästa medlemsmöte.

Vill du ansöka om medlemskap? Skicka då ett epostmeddelande med ditt namn, och skriv att du vill bli medlem, till: info@sfhh.se

IKEA

Årets IKEA-resa genomförs den 12 december. Inbjudan har skickats ut. Resan kostar 600 baht för medlemmar, 700 baht för icke medlemmar (i mån av plats). Betalas vid bussen men anmälan måste göras i förväg. Det finns fortfarande några platser kvar!

Resor

Svenskföreningen arrangerar ett par resor, dels till IKEA den 12 december, som nämnts ovan, dels en resa till floden Kwai i Kanchanaburi den 29-30 januari. Läs mer om denna resa här!

Våren

Boka gärna in vårens arrangemang redan nu, i din kalender!

17/1 Damlunch, Fishermans 22/2 Årsmöte
18/1 Herrlunch, Fishermans 7/3 Damlunch, Greece rest.
23/1 (OBS! Tisdag!) Medlemsmöte 8/3 Herrlunch, Greece rest.
14/2 Herrlunch, Moon Smile & Platoo 22/3 Medlemsmöte
15/2 Damlunch, Moon Smile & Platoo

Samtliga medlemsmöten och årsmötet hålls på Grand Hotel i Hua Hin, strax söder om San Paulo hospital. Mötena börjar kl. 18.00. Luncherna börjar kl. 12.30.

Räkna med att det tillkommer ytterligare något eller några arrangemang!
Kontant betalning gäller vid föreningens arrangemang. Kostnad framgår av inbjudan som skickas ut inför varje arrangemng.

Vi ses!

Styrelsen


Medlemsinformation

Lösenordet för medlemssidorna har uppdaterats. Du måste har löst medlemskap för säsongen 2017/18 för att få tillgång till dessa sidor. Längre ner på denna sida hittar du information om hur du kan betala medlemsavgiften.
Styrelsen


Nytt från golfsektionen

Golfsektionen presenterar ett intressant träningserbjudande för dig som vill börja/är nybörjare som golfspelare. Även du som har handicap 28-36 får här ett intressant erbjudande. Observera att detta erbjudande är tidsbegränsat!

Nytt! Erbjudandet för de som har handicap 36-28 förlängs till den 15/1!

Sektionen erbjuder också intresserade medlemmar professionellt upplagd golfträning. Du kan läsa mer om det golfträningserbjudandet här!


Förslaget om höjd SINK-skatt

Regeringen har aviserat en höjning av SINK-skatten, från 20 till 25 %. Denna 25-procentiga skattehöjning drabbar många pensionärer med låg inkomst hårt, inte minst svenska pensionärer i Thailand.

SAMS, Samorganisationen för svenskföreningar i Thailand, har skrivit ett läsvärt yttrande till Finansdepartementet om höjningen. Bert Rogflo i Svenskföreningen i Hua Hin har skrivit om SINK-höjningen i ett brev till finansministern.

OM en höjning av den särskilda inkomstskatten för utlandsboende (SINK) genomförs, är svenskföreningarna i Thailands syn på saken, att höjningen bör mötas av bl.a. en statlig sjukvårdsförsäkring till svenska skattebetalare utanför EU/EES-området (vilket finns med i det remissyttrande till ToR-utredningen som nämns medan).

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har fått ett regeringsuppdrag, att utreda Brexits påverkan på de svenska trygghetssystemen.

– Sverige ska vara väl förberett när Storbritannien lämnar EU så att enskilda inte kommer i kläm och för att vi även i framtiden ska kunna ha ett stort utbyte mellan våra två länder, säger socialminister Annika Strandhäll på regeringens hemsida.

SAMS följer denna utredning med intresse. Om svenskar, boende i ett Storbritannien som inte ingår i EU, får tillgång till trygghetssystemen i Storbritannien eller från Sverige, så skapas rimligen en praxis som öppnar dörren för tillgång till motsvarande trygghetssystem för svenskar i övriga delar av världen.


ToR-utredningen och sjukvårdsförsäkring:

Svenskföreningarnas remissyttrande kritiskt

Den offentliga utredningen om trygghetssystemen och internationella rörlighet, den s.k. ToR-utredningen, presenterade sitt arbete i ett betänkande i början av året (”Svensk social trygghet i en globaliserad värld”, SOU 2017:5). Utredningen framförde ett fåtal förslag, där inget rör frågan om sjukvårdsförsäkring för svenskar som bor utanför EU/EES. En besvikelse för den arbetsgrupp, från olika svenskföreningar i Thailand, som jobbat med frågan. Och förmodligen för de flesta svenskar som tillbringar längre tid i Thailand.

De svenskföreningar i Thailand som arbetat med frågan har av Socialdepartementet utsetts att bli officiell remissinstans. Remissyttrandet har nu skickats in av den s.k. Samorganisationen för svenskföreningar i Thailand för Ja till sjukvårdsförsäkring.

I yttrandet är vi kritiska till att utredningen inte behandlat situationen för svenskar utanför EU/EES, i första hand när det gäller sjukvårdsförsäkring för de som betalar skatt till Sverige och bor utanför EU/EES. Du kan ladda ner vårt remissyttrande här, liksom bilaga 1 och bilaga 2.

En djupare bakgrundsinformation om frågan kan du ladda hem här!

En undersökning visar att 66 % av långtidsboende pensionärer i Thailand saknar sjukvårdsförsäkring! Det beror sannolikt dels på att det är mycket dyrt att teckna försäkring när man är över 70, om det ens går, dels att man inte får teckna en försäkring för åkommor som man redan har. Att behöva köpa en dyr privat sjukvårdsförsäkring upplevs av många som orättvist. Ett stort antal svenskar som vistas utanför EU/EES-området betalar skatt till Sverige men får i stort sett inget för skatten.

Svenskföreningarna i Udon och Hua Hin träffar här representanter för Svenskar i Världen för att diskutera sjukvårdsförsäkringsfrågan. Fr.v. Kjell Nyström, Lars Olof Fagerström, Jonas Looström, Lars Palmquist och Karin Ehnbom-Palmquist. Den sistnämnda är generalsekreterare för Svenskar i Världen.

Vi vet också att vård i Thailand innebär en rad fördelar för Sverige, t.ex.:

  • Ett varmare klimat bidrar till bättre hälsa och därmed lägre sjukvårdskostnader
  • Vård i ett billigare land minskar vårdkostnaderna
  • Vård i annat land minskar belastningen på de svenska vårdköerna

De föreningar som nu är engagerade i frågan är, förutom Svenskföreningen i Hua Hin, även Svenskar på Phuket, Svenskar i Udon och Scandinavian Society Siam. Du finner en presentation av svenskföreningarnas arbete med sjukvårdsförsäkringsfrågan här.

Stöd gärna arbetet genom att delta i namninsamlingen nedan! Drygt 2000 personer har till dags dato skrivit på.

 Namninsamling:

Ja till sjukvårdsförsäkring i Thailand!

Vi är ett flertal föreningar för svenskar boende i Thailand och gemensamt för medlemmarna är att de bor stora delar eller hela året i Thailand. Föreningarna försöker på olika sätt övertyga svenska myndigheter om att sjukvården för svenskar som bor i Thailand ska betalas genom det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, eftersom vi alla betalar skatt (Sink-skatt eller normal skatt) i Sverige. Idag betalas bara sjukvården från Sverige om man bor i ett EU-land eller i ett av de fåtal konventionsländerna.

Dessutom drabbas Thailands sjukvårdssystem av ökade kostnader, då många oförsäkrade svenskar inte har medel att till fullo betala den vård som erhållits. Mer information finns i artikeln http://scandasia.com/uninsured-foreigners-burdens-thai-public-hospitals/

En statlig utredning, ”Svensk social trygghet i en internationell värld” fick utökade direktiv efter att vi under 2015 lämnat information om situationen för svenskar i Thailand, på begäran i december 2014 av ministern för äldre, Åsa Regnér (dir. 2014:109), S 2014:17. Denna utredning arbetade t.o.m. den 31 januari 2017. Utredningens betänkande har nu lämnats till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. Eftersom vår fråga ryms inom utredningens uppdrag, planeras ett remissvar till socialdepartementet. Dock behövs ytterligare tryck i denna fråga, varför namninsamlingen nedan är mycket viktig.

Se även ”Projekt Sjukvård på Phuket” på hemsidan för Skandinaver på Phuket, för mer information.

Namninsamlingen
Vi vill hemskt gärna att ni stödjer oss genom denna namninsamling. Även om ni idag inte bor i Thailand, men kanske har en önskan att flytta hit senare i livet, så kan ert stöd innebära att sjukvården kommer att betalas utan dyra privata försäkringar, som ofta har stora begränsningar. Namninsamlingen finner du via denna länk: http://www.skrivunder.com/ja_till_sjukvardsforsakring_i_thailand  

Om ni bor i Thailand (även andra är välkomna i gruppen) vill vi gärna att ni går med i Facebook-gruppen  Ja till sjukvårdsförsäkring i Thailand och besvarar de frågor som finns där. Vi behöver statistik på vilka villkor olika personer lever under, i Thailand.

Tack på förhand!

Föreningarna
Svenskar i Udon Thani, Kjell Nyström, kjell.nystrom@gmail.com
Svenskar i Hua Hin (http://www.sfhh.se/), Lars Olof Fagerström, larsolof50@gmail.com
Skandinaver på Phuket (http://www.skandphuk.dinstudio.se/, är numera representerat av SVIV i frågan och ersatt i SAMS av Svenskar på Phuket), Bo Jonsson, bojon75@gmail.com


 Levnadsintyg nu via webben

Pensionsmyndigheten begär årligen levnadsintyg från de som har en pågående utbetalning från Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan.  Nu kan man lämna sådana intyg elektroniskt, via pensionsmyndighetens webbplats 
https://www.pensionsmyndigheten.se/for-pensionarer/pensionar-utanfor-sverige/levnadsintyg 

Har du ändrat adress eller civilstånd kommer du ha möjlighet att anmäla det när du loggat in i tjänsten. Under hösten får du som bor i ett annat land och får pension från Sverige ett levnadsintyg och informationsbrev skickat till dig. På webbplatsen finns förstås också mer information om levnadsintyg.


10-årsvisum

Nytt: Information om Thailands kommande 10-årsvisum hittar du, som medlem, på sidan om visuminformation.


Immigrationen har öppnat nytt kontor

Den 9 maj öppnade thailändska immigrationen sitt satellitkontor i Bluport. Nere i bottenvåningen mellan Krungsi Bank (gula) och Siam Commersial bank (lila).

I detta kontor kan man göra 90-dagars rapport och dessutom kan personer som reser in med turistvisum (60 dagar) eller Visa Exemption (d.v.s. 30 dagar utan visum) söka en förlängning (extension) på 30 dagar.

Allt enligt denna sida:
https://www.thaivisa.com/forum/topic/980812-good-news-for-expats-in-hua-hin-new-high-tech-immigration-office-to-open-at-bluport/

Flygbussen
Hua Hin – Suvarnabhumi på ny plats

Den 11 januari flyttade flygbussarna till och från Suvarnabhumi flygplats (Roong Reuang Coach Co.). Flytten gick från terminalen i södra delen av Hua Hin till en ny terminal som ligger norr om Hua Hin centrum, på Petchkasem Rd.

Terminalen ligger på havssidan, norr om Soi 1 och norr om flygplatsen. Kommer man norrifrån (terminalen ligger i färdriktningen) ligger terminalen efter nya postkontoret och Koncept furniture – omedelbart till vänster. Både väntsal och kontor ligger där.

 


Intressanta resmål

Svenskföreningens medlemmar lämnar på medlemssidorna tips på några olika resmål:
– Nepal
– Indonesien (Små Sundaöarna)
– Myanmar (Burma)
– Saigon (Ho Chi Minh City) med Mekongdeltat
– Kuala Lumpur

Några av föreningens medlemmar åkte i oktober 2016 till Nepal. En spännande resa som vår styrelseledamot Ann Christin Länta och Margareta Olsson berättar om här.

Ann Christin Länta delar också med sig upplevelserna från en resa till ögruppen Små Sundaöarna i Indonesien. Hon gjorde resan våren 2016 tillsammans med sin man Jan Stoltz. En intressant och lärorik berättelse! Du hittar den här.

Per Damsberg och Barbro Rehnberg har rest till Myanmar, Saigon och Kuala Lumpur, och berättar om dessa resor här.


Medlemskap i Svenskföreningen

För att bli medlem kan du antingen betala medlemskapet vid ett av föreningens arrangemang, eller också betala in 700 baht till konto 354 4 00053 6 i Bangkok Bank. Kontohavare är Lars Olof Fagerstrom. Du måste också meddela föreningen via adressen info@sfhh.se att du betalat in medlemskap, samt förstås ange ditt namn. Detta följer inte alltid med banktransaktionerna.

Medlemsavgiften är 700 baht för hela säsongen. Att i stället delta vid enstaka möten kostar 200 baht i inträdesavgift. OM man deltar på de vanliga träffarna – medlemsmöten och luncher – utan medlemskap kostar det sammanlagt 1600 baht för en säsong. För de som deltar i bokklubben tillkommer 500-600 baht… Dessutom kostar utflykten till IKEA 100 baht extra för icke medlemmar.


Guide för efterlevande

Skatteverket, pensionsmyndigheten och Försäkringskassan har lanserat efterlevandeguiden.se. När en närstående dör är det inte bara sorgen efter den saknade som behöver hanteras, utan det är också många praktiska saker som ska ordnas och kontakter som måste tas. Mer information om denna guide hittar du här.


24-timmarsregeln, anmälan om adressbyte

Tillämpningen av den s.k. 24-timmarsregeln är inte helt klar. Den tycks tillämpas på olika sätt i olika delar av Thailand. Läs mer på vår sida med visuminformation!


Boende i Thailand – sjuk i Sverige?
Det påstås ibland att en svensk som är bosatt utomlands inte har rätt till subventionerad vård i Sverige. Detta är ett missförstånd.

denna broschyr (ny upplaga!från Sveriges Kommuner och Landsting kan du, som svensk medborgare boende i ett land utanför EU/EES, se de regler som gäller om du söker vård i Sverige.

För akut sjuk- och tandvård betalar du samma vårdavgift som en person som är bosatt i landstinget.

Planerad sjukvård subventioneras bara i det gamla hemlandstinget. För öppen vård betalar du 6 x högsta slutenvårdsavgiften (f.n. 100 kr). För sluten vård betalar du 10 x högsta slutenvårdsavgiften.

Vårdlandstinget betalar för resten av vårdkostnaden.


Titta gärna då och då på vår Facebook-sida!
 

Meddelande från Svenska ambassaden

Om du är ute och reser eller flyttar utomlands, anmäl dig till ambassaden genom:
www.swedenabroad.com/svensklistan
eller ladda ner UD:s rese-app för smartphones och läsplattor,

http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Bangkok/Aktuellt/Nyheter/Ny-rese-app-fran-UD-sys/

Detta för att kunna bli kontaktad av UD eller ambassaden om det blir nödvändigt i en större krissituation.

Besökstider
Måndag – Fredag: 8.00 – 12.00 (On 9.00 – 12.00)
För helgdagar, var god se ambassadens hemsida.


Information om läkemedel för Thailand 


Information om intyg

Du hittar information om olika slags intyg på vår intygssida!


 I kontakt med rättvisan…

Den som av en eller annan anledning blir anklagad för ett brott, och behöver veta vilka rättigheter den anklagade har, kan hitta information i den handbok som danska ambassaden tagit fram. Läs mer här.

Får du fortfarande e-post från oss?

Svenskföreningen gör medlemsutskick via e-post minst en gång per månad under vintersäsongen. Vi får tyvärr en hel del returer från medlemmarna. Får du inte längre några meddelanden från Svenskföreningen, t.ex. om våra möten? Det kan bero på att vi har en felaktig e-postadress till dig. Skicka in din rätta e-postadress till info@sfhh.se! Har du G-mail-konto? Då kan det hända att föreningsmeddelanden går till en annan mapp än den du förväntar dig. Kolla i de olika mapparna om du inte får e-post från föreningen!

Comments are closed