Översätt/translate

kategorier

Välkommen till Svenskföreningen i Hua Hin!

Boende i Thailand – sjuk i Sverige?
Det påstås att en svensk som är bosatt utomlands inte har rätt till subventionerad vård i Sverige. Detta är ett missförstånd.

denna broschyr från Sveriges Kommuner och Landsting kan du, som svensk medborgare boende i ett land utanför EU/EES, se de regler som gäller om du söker vård i Sverige.

För akut sjuk- och tandvård betalar du samma vårdavgift som en person som är bosatt i landstinget.

Planerad sjukvård subventioneras bara i det gamla hemlandstinget. För öppen vård betalar du 6 x högsta slutenvårdsavgiften (f.n. 100 kr). För sluten vård betalar du 10 x högsta slutenvårdsavgiften.

Vårdlandstinget betalar för resten av vårdkostnaden.


 Nytt!

Schack
Varje måndag kl 16 – 21 spelar man schack på restaurang Dacha, bredvid Sakura sushi, Soi 94.  Kontaktperson är Robert Okpu, tel.  09 2659 5305.

Fler aktiviteter finns på vår aktivitetssida!


Medlemsmötet 26 mars:

Teman: Försäkringar, visum och hälsa

André Vromans, AA Insurance Brokers Hua Hin.

André Vromans, AA Insurance Brokers Hua Hin.

Närmare 50 medlemmar deltog vid säsongens sista medlemsmöte, den 26 mars, på hotell Amari. Ämnena var väl valda, utifrån de ämnen som medlemmarna prioriterat i medlemsenkäten.

André Vromans, AA Insurance Brokers Hua Hin, gav en bred information om olika slags försäkringar. En beskrivning hittar du här.

Dr. Veerananchai , akutläkare vid Bangkok hospital.

Dr. Veerananchai , akutläkare vid Bangkok hospital.

Dr Veerananchai, akutläkare på Bangkok hospital, informerade om hälsofrågor för oss som kommer från kalla Norden till det tropiska klimatet i Thailand.

Margareta Olsson berättade om aktuella visumfrågor. En sammanställning finner du här.

Foton: Per Damsberg.

 

 


Svenskföreningens årsmöte:
Utmaningarna för nya styrelsen

26 februari hölls Svenskföreningens årsmöte 2015. Den nyvalda styrelsen har en del utmaningar att ta tag i:
  • Möta de förväntningar som medlemsenkäten visar på (se nedan)
  • Få fler medlemmar att aktivera sig i föreningsarbetet
  • Hitta mötesformer som både passar den nuvarande medlemskåren och lockar nya medlemmar

Den nya styrelsen består av Carl Gunnar Ericson, ordförande, Per Damsberg, Lars Olof Fagerström, Rakel Fagerström, Lillvor Göthede och Barbro Rehnberg. Till revisor återvaldes Lars Roos och även valberedningen fick förnyat förtroende: Gert Andersson, Claes-Allan Lundin och Jan Trüschel.

En motion från Håkan Unnegård föreslog att föreningen skulle inregistrera ett enklare domännamn, för att förkorta e-postadresserna. Motionen bifölls av årsmötet.

Årsmötets buffé var av högsta klass - svårt att välja bland läckerheterna.   Foto: Per Damsberg.

Årsmötets buffé var av högsta klass – svårt att välja bland läckerheterna. Foto: Per Damsberg.

Medlemsenkäten, som nyligen genomfördes, är en bra grund för den nya styrelsens arbete för att utveckla föreningen. 284 medlemmar har besvarat enkäten, varav 83 % är över 60 år.

Vad är då viktigast för medlemmarna, när det gäller föreningens verksamhet? Jo, samhällsinformation (t.ex. fastighets- och arvsjuridik, skatter m.m.), vilket hela 93 % lyft fram. Vidare vill man ha information om visumfrågor, försäkringar, sjukvård m.m. Dessa synpunkter stämmer väl överens med föreningens hittillsvarande verksamhet.

Finns det då några nya förslag att ta till sig, som förening? Javisst! Aktuell information om Hua Hin, Hua Hins historia, thailändsk kultur och traditioner m.m. Bjud gärna in svenska företagare och kändisar finns också med bland förslagen, liksom att fler utflykter och korta resor ska erbjudas. Musiken vid mötena tycker de flesta ska bort, den gör det svårare att höra.

Ordna gärna en årlig träff med de andra skandinaviska föreningarna i området och ordna enklare språkkurser (finns redan) är andra förslag. Medlemserbjudandena finns det en del synpunkter på, både positiva och negativa. Många tycker att de kan ersättas av annonser på webbsidan. En utvecklad webbsida och avvecklad ärtsoppa vid föreningsmötena är också synpunkter som förs fram.


OBS! Ny thailändsk lag:

Registrera ditt thailändska kontant-SIMkort!

Annars stängs kortet!

Senast den 31/7 ska alla kontantkort i Thailand vara registrerade. Thailand har cirka 90 miljoner kontantkort, så det lär bli en del arbete för dem som har fått den uppgiften. Registreringen sker t.ex. på 7-Eleven, och också hos de olika teleoperatörerna. Ta med pass eller thailändskt körkort när du ska registrera ditt SIM-kort.

Läs mer här: http://www.bangkokpost.com/business/telecom/458992/nbtc-issues-registration-alert


Information om läkemedel för Thailand


Nytt om visum – läs mer här!

Direktansökan i Thailand om ett-års pensionärsvisum – Non Imm. O – kan sedan 1 oktober 2014 bara göras på immigrationskontoret i Bangkok, när det gäller boende i Hua Hin. Läs mer här.

Både Thailändska Ambassaden i Stockholm och konsulatet i Göteborg kräver numera personligt besök för alla typer av visum – även 3 månaders turistvisum. Det finns möjlighet att söka visum via ombud. Läs mer här.

En annan nyhet när det gäller visum är att det numera går att ansöka hos Immigrationen i Thailand om förlängning av de 30 dagarna man får när man kommer till landet med flyg (kommer man landvägen får man 15 dagar). Förlängningen är 30 dagar och kostar 1.900 Thb. Man kan alltså stanna i Thailand 60 dagar utan visum.

Vidare går det numera att skicka in skannade underlag för de inkomstintyg konsulatet i Hua Hin utfärdar. D.v.s. underlagsdokumenten från Försäkringskassan och andra utbetalare av pensioner. Eller kopior på bankbok om bankmedlen ska tas med i bedömningen. Underlagen skickas till swedishconsulatehuahin@gmail.com.

Detta förenklar mycket och sparar minst en resa till konsulatet. Personalen vid konsulatet kan hålla kontakt via e-post om något är fel eller behöver kompletteras. Man behöver bara åka dit och hämta intyget och ta med sig original + passet. De gör också passkopior om vi vill, så det är klart inför besöket på immigrationen.

Det har cirkulerat uppgifter om att man måste ha med sig passet i original när man är i Thailand. Detta dementeras av immigrationen i Bangkok, det räcker med någon form av identitetshandling. Det stöldbegärliga passet kan man lämna i säkert förvar.

Vid medlemsmötet i oktober presenterade Margareta Olsson information om visumläget. Läs mer här.


Box Jellyfish

Enstaka exemplar av den giftiga maneten Box Jellyfish har påträffats utmed den thailändska kusten. Enligt forskningsinstitutet ”Marine and Coastal Resources Research Centre” i Thailand har maneten förekommit både vid västkusten (vid bl.a. Phuket, Krabi, Koh Lanta) och vid östkusten (vid Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao) samt även i regionen Hua Hin/Cha-am.

Ytterligare information om Box Jellyfish finns bl.a. vid forskningsinstitutet “Tropical Australian Stinger Research Unit” vid James Cook University i Queensland, Australien. Institutet beskriver även de viktigaste åtgärderna (Första hjälpen) efter en kontakt med Box Jellyfish, bl.a. rådet att behandla det angripna området på huden med rikliga mängder vinäger.

En film med en Box Jellyfish hittar du på Youtube.


Information om intyg

Du hittar information om olika slags intyg på vår intygssida!


När det hemska händer

Det är jobbigt att mista en anhörig och det kan kännas särskilt svårt om det sker utomlands. UD och ambassaderna får ofta frågor om UD:s roll när svenskar avlidit i ett främmande land. Här reder vi ut begreppen.

I kontakt med rättvisan…
Den som av en eller annan anledning blir anklagad för ett brott, och behöver veta vilka rättigheter den anklagade har, kan hitta information i den handbok som danska ambassaden tagit fram. Läs mer här.

Välkommen till Svenskföreningens hemsida!  

Syftet med denna webbplats är att informera medlemmarna i Svenskföreningen i Hua Hin och andra intresserade om frågor som rör vår vistelse i Hua Hin och Thailand. Här berättar vi vad som händer i föreningen. Vill du bli medlem? Mejla oss (info@sfhh.se) eller kom till nästa medlemsmöte, t.ex. den 27 mars, det räcker! Ingen medlemsavgift! Dock tar vi 100 baht i entréavgift vid våra möten (utom vid årsmötet). Ta gärna med ett litet foto, så tillverkar vi ett medlemskort till dig, normalt under kvällen! Vill du komma på föreningens sändlista, sänd din adress via e-post (info@sfhh.se) till oss! Här hittar du föreningens stadgar. Lars Olof Fagerström Webbredaktör


Får du fortfarande e-post från oss?

Svenskföreningen gör medlemsutskick via e-post minst en gång per månad under vintersäsongen. Vi får tyvärr en hel del returer från medlemmarna. Får du inte längre några meddelanden från Svenskföreningen, t.ex. om våra möten? Det kan bero på att vi har en felaktig e-postadress till dig.  Skicka in din rätta e-postadress till info@sfhh.se! Har du G-mail-konto? Då kan det hända att föreningsmeddelanden går till en annan mapp än den du förväntar dig. Kolla i de olika mapparna om du inte får e-post från föreningen!